Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Odpowiedzialność biegłego za złą opinię

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 2.02.2021


KATEGORIA: Proces sądowy


Drukuj

Opinie biegłych sądowych są niejednokrotnie kluczowe przy rozstrzyganiu pewnych spraw sądowych. Nie wyobrażamy sobie bowiem chociażby sprawy o zadośćuczynienie czy sprawy o odszkodowanie za uszkodzony pojazd bez biegłego sądowego. W tych sprawach niezbędne są przecież wiadomości specjalne, których ani strony ani sąd nie posiadają. Czy biegli zawsze wydają prawidłowe opinie? Czy są oni nieomylni? Czy jeśli wydadzą nierzetelną opinię, co w konsekwencji doprowadzi do przegrania sprawy, można pociągnąć ich do odpowiedzialności? Jeśli tak to czy jest to odpowiedzialność nieograniczona?

Przesłanki odpowiedzialności biegłego

Odpowiedzialność biegłego sądowego kształtowana jest na zasadzie winy. Oznacza to, że aby pociągnąć biegłego sądowego do odpowiedzialności należy wykazać jego zawinione działanie, szkodę oraz związek pomiędzy zawinionym działaniem biegłego a szkodą. 

Odpowiedzialność ta nie jest więc nieograniczona. Wątpliwości pojawiły się jednak w zakresie przesłanki winy. W jaki sposób należy ją rozpatrywać? Kiedy możemy mówić o winie biegłego?

Wina biegłego musi być umyślna

Kwestią winy biegłego zajmowały się zarówno sądy I instancji, II instancji jak i Sąd Najwyższy. Jedna ze spraw dwukrotnie przeszła przez obie instancje na skutek uchylenia wyroku i przekazania do ponownego rozpoznania. W zależności od sądu, różne były opinie w przedmiocie rozumienia winy jako przesłanki odpowiedzialności biegłego sądowego. Wydaje się, że ostatecznie Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 15.01.2021 r., sygn. akt: V CSKP 201/21) przesądził, że aby mówić o odpowiedzialności biegłego, należy wykazać, że biegły sądowy dopuścił się winy umyślnej, czyli miał pełną świadomość, że jego opinia jest wadliwa, a pomimo tego podtrzymał tę opinię, wiedząc, że będzie ona stanowiła podstawę (błędnego) wyrokowania. 

Sąd Najwyższy w pierwszej kolejności wskazał, że żeby mówić o odpowiedzialności w tej konkretnej sprawie, należy zweryfikować czy biegłemu można przypisać przesłanki odpowiedzialności karnej. Sąd podkreślił, że nie można domniemywać odpowiedzialności karnej, bowiem prowadziłoby to do nieuzasadnionego zaostrzenia odpowiedzialności biegłego. Musi być to więc udowodnione, a zatem w tym zakresie musi być przeprowadzone rzetelne postepowanie dowodowe. Należy wykazać, że po pierwsze biegły miał świadomość że opinia jest wadliwa i po drugie miał świadomość jaki skutek wywoła ta wadliwa opinia. 

Sąd Najwyższy zaznaczył nadto, że o winie biegłego sądowego nie może świadczyć fakt, że akta na podstawie których biegły sporządza opinię są niepełne, tym bardziej jeśli biegły czyni zastrzeżenia w tym zakresie, podkreślając że dokumentacja jest niekompletna. 

Rygor odpowiedzialności, ale nie nieograniczonej

Orzeczenie to złagodziło więc rygorystycznie pojmowaną przez niektóre sądy odpowiedzialność biegłego sądowego, a przede wszystkim położyło nacisk na kwestie dowodowe. Biegli sądowi powinni więc sporządzać opinie rzetelnie i zgodnie z zasadą profesjonalizmy, ale jednocześnie nie powinni obawiać się spraw, których podstawą są wyimaginowane zarzuty.  

Newsy

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały w sprawie zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych...

11.01.2021

Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...
Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Sąd Najwyższy ponownie zajmie się kwestią zadośćuczynienia dla osób bliskich poszkodowanego

8.10.2020

Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...
Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Status materialny nie jest barierą dla wygrania sprawy przed sądem

Czy świadek musi stawić się w sądzie?

Diabeł nie zawsze tkwi w kluczyku

Sprawdź czy należy Ci się dopłata – przeprowadzimy dla Ciebie darmową analizę!Dopłaty do odszkodowań z OC

Ubezpieczyciele bardzo często wypłacają zbyt niskie kwoty odszkodowania za uszkodzony pojazd. Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowania za uszkodzony pojazd zarówno od ubezpieczyciela sprawcy wypadku (OC) jak i Twojego ubezpieczyciela (AC).