Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Krzysztof Kasprzak

Niższa składka ubezpieczenia OC w zamian za rezygnację z prywatności

Krzysztof Kasprzak

AUTOR: Krzysztof Kasprzak


DATA: 5.02.2018


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Z roku na rok wzrasta wysokość składek na ubezpieczenia OC/AC. Jak wskazywaliśmy w ubiegłym miesiącu, przez dziewięć miesięcy 2017 roku ubezpieczyciele zebrali z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o blisko 2,4 mld zł składek więcej niż w tym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie na rynku coraz częściej pojawiają się oferty pozwalające na obniżenie składki w zamian za analizowanie przez ubezpieczyciela stylu jazdy kierowcy. Czy warto jednak pozwolić na zbieranie o nas kolejnych, niekiedy wrażliwych, danych?

Monitoring jazdy …

Omawiany system od kilku lat funkcjonuje już na zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, a od zeszłego roku wprowadziło go kilkoro ubezpieczycieli w Polsce. Idea za nim stojąca jest prosta i co do zasady logiczna: niższa składki powinni płacić kierowcy, których styl jazdy daje większą szansą na uniknięcie wypadku. W zależności od rozwiązania technicznego przyjętego przez ubezpieczyciela, przy zakupie ubezpieczenia OC kierowca zostaje wyposażony w aplikację mobilną bądź montowane w samochodzie urządzenie. W oparciu o zebrane podczas jazdy dane analizie podlega m.in. płynność jazdy, podporządkowanie się ograniczeniom na drodze oraz warunkom atmosferycznym, długość jazdy, sposób hamowania czy wykonywania poszczególnych manewrów. Dokonana w oparciu o zebrane dane ocena prowadzi do zakwalifikowania do określonej grupy kierowców oraz ustalenie „adekwatnej” składki za ubezpieczenie.

… nie przez każdego będzie pożądany.

Nowe rozwiązanie niezaprzeczalnie promuje bezpieczną jazdę co oczywiście należy docenić, niemniej stanowi również kolejne zagrożenie dla naszej prywatności. Przy zawarciu standardowej umowy ubezpieczyciel posiada już informację o naszych danych osobowych, miejscu zamieszkania, wykonywanym zawodzie, historii szkodowej. Na podstawie ubezpieczanego pojazdu jest również w stanie ocenić nasze możliwości finansowe. Pojawia się więc pytanie, czy w takiej sytuacji celowe jest udostępnianie kolejnych informacji na swój temat? Należy bowiem zauważyć, że zakres zbieranych danych w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego może doprowadzić także do ustalenia dokładnych tras kierowcy, stale odwiedzanych lokalizacji czy częstotliwości korzystania z pojazdu. Problemem staje się także odpowiednie zabezpieczenie całości posiadanych danych, ponieważ, uwzględniając kolejne informacje o naszym trybie życia, ich gromadzenie uczyni ubezpieczonych bardziej podatnymi na m.in. kradzież pojazdu, włamanie do domu bądź mieszkania, a nawet podrobienie dokumentów i kradzież tożsamości.

Jednocześnie należy zastanowić się czy, mając na uwadze coraz szersze kompetencje i uprawnienia organów ścigania, udostępnianie powyższych danych jest w interesie obywateli. Abstrahując od sposobu ich wykorzystania przez policję czy prokuraturę, pojawia się niebezpieczeństwo użycia informacji zebranych w trakcie postępowania karnego do spraw cywilnych. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim delikatnych i trudnych dowodowo spraw jakimi są rozwody, rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej czy o kontaktach z dziećmi.

Naturalnie istnieje również ryzyko, że po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia pojazdu zawartej z uwzględnieniem rozwiązań telematyki, zabrane w trakcie trwania ubezpieczenia dane będą miały wpływ także na wysokość składek w kolejnych okresach ubezpieczeniowych.

Z badań przeprowadzonych przez UFG wynika, że blisko połowa Polaków nie zdecyduje się na takie rozwiązanie bez względu na wysokość zniżki. Najbardziej zainteresowani będą natomiast młodsi kierowcy zbierający dopiero doświadczenie na drogach, którzy są jednocześnie przyzwyczajeni do częstego dzielenia się informacjami na swój temat poprzez różnego typu serwisy społecznościowe oraz aplikacje mobilne. Niemniej zgoda zainteresowanych uwarunkowana jest wysokością zniżki, a tylko niewielka część z nas zdecydowana jest udostępnić kolejne dane na swój temat w zamian za, najczęściej oferowaną, 20-procentową zniżkę.

 

 

Newsy

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Sąd Najwyższy ponownie potwierdza, że ubezpieczyciel powinien zwrócić poszkodowanemu lub nabywcy wierzytelności koszty e...

3.09.2019

Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...
Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...

28.08. dzień walki z zanieczyszczeniami powietrza – będą kontrole

28.08.2019

W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  
W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  

Pomagając można przyczynić się do powstania szkody

22.08.2019

Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...
Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...