Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Najem do dnia wypłaty odszkodowania czy dłużej?

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 21.11.2014


KATEGORIA: Pojazd zastępczy


Drukuj

Zasadny okres najmu pojazdu zastępczego przy szkodzie całkowitej może obejmować nie tylko czas do dnia wypłaty odszkodowania za szkodę w pojeździe, ale również okres niezbędny dla poszkodowanego do dokonania zakupu nowego pojazdu.

Kiedy okres najmu jest zasadny?

Gdy ubezpieczyciel zakwalifikuje szkodę, jako tzw. „szkodę całkowitą” zasady ustalania okresu najmu pojazdu zastępczego uznawanego jako uzasadniony i konieczny odbiegają nieco od tych stosowanych przy szkodzie częściowej, o których pisałam w artykule Przy najmie nie tylko technologiczny czas naprawy. Nie możemy bowiem mówić tu o technologicznym czy rzeczywistym czasie naprawy. Dla kompensacji szkody w przypadku „szkody całkowitej” niezbędna jest nie tylko wypłata należnego odszkodowania za szkodę w pojeździe, ale także nabycie nowego pojazdu. Z tego też względu zasadny okres najmu pojazdu zastępczego zostaje w takim przypadku wydłużony i może przekroczyć okres ubezpieczeniowego postępowania likwidacyjnego. Wszystko zależy jednak od stanu faktycznego danej sprawy, w tym działania ubezpieczyciela, ale też działań poszkodowanego.

Praktyka ubezpieczycieli

Często jednak zdarza się, że pomimo prawidłowego postępowania poszkodowanego, ubezpieczyciel nie uznaje pełnego okresu najmu pojazdu zastępczego przy szkodach całkowitych, rozumianego jako okres wykraczający poza czas postępowania likwidacyjnego. Nie zmienia tego nadto okoliczność, że takie zasady zaakceptował Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22.11.2013 r. (sygn. akt: III CZP 76/13).

Mając jednak na uwadze fakt, że dla poszkodowanego szkodą jest utrata możliwości korzystania z pojazdu, naprawa takiej szkody przy tzw. „szkodzie całkowitej” następuje w chwili nabycia nowego pojazdu. Wypłata odszkodowania za szkodę w pojeździe daje bowiem poszkodowanemu jedynie możliwość nabycia nowego pojazdu, natomiast nie przywraca w tej chwili możliwości zaspakajania potrzeb komunikacyjnych. Do tego niezbędne jest nabycie nowego pojazdu, a dzień nabycia nowego pojazdu częstokroć wykracza poza okres postępowania likwidacyjnego.

Newsy

Sąd Najwyższy wypowie się o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za zerwane więzi

~godzinę temu

Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...
Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Sąd Najwyższy ponownie potwierdza, że ubezpieczyciel powinien zwrócić poszkodowanemu lub nabywcy wierzytelności koszty e...

3.09.2019

Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...
Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...

28.08. dzień walki z zanieczyszczeniami powietrza – będą kontrole

28.08.2019

W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  
W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...

Podstawowy assistance nie zawsze wystarczy

Sądy inne, a problemy te same