Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Miałeś kolizję jadąc rowerem? Co z odszkodowaniem?

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 10.08.2017


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Sezon wakacyjny, a w szczególności ładna pogoda sprzyja wyborom roweru, jako środka szybkiego przemieszczania się. Rower niewątpliwie stanowi dobrą alternatywę dla samochodu, choćby z uwagi na coraz bardziej zakorkowane miasta. Kolejne miasta tworzą coraz bardziej rozbudowaną infrastrukturę rowerową w postaci ścieżek rowerowych. W konsekwencji  nieuniknione jest przeplatanie się ich z chodnikami, przejściami dla pieszych, skrzyżowaniami, czy ciągami pieszo rowerowymi. Dlatego z punktu widzenia rowerzysty warto wiedzieć jakie są reguły odpowiedzialności kierowców w przypadku kolizji z cyklistą (takie przypadki są najczęstsze) i jak nasze zachowanie może wpłynąć na wysokość  należnego nam odszkodowania.

Odpowiedzialność kierowcy za zdarzenie z rowerzystą

Poruszanie się rowerem obarczone jest pewnym ryzkiem, ponieważ zapewnia on zdecydowanie mniejszą ,,ochronę” przed skutkami wypadków, niemniej jednak dochodzenia odszkodowania od kierowcy jest ułatwione, gdyż to kierowca będzie musiał uwolnić się od ewentualnej odpowiedzialności za zdarzenie drogowe ponieważ odpowiedzialność kierowcy za skutki wypadku z udziałem rowerzysty kształtuje się na zasadzie ryzyka (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 25 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 1442/14). Jest to odpowiedzialność bardzo szeroka i ewentualne uwolnienie się z niej przez kierowców może nastąpić tylko w trzech przypadkach: siła wyższa, wyłączna wina poszkodowanego lub wina osoby trzeciej, za którą nie ponosi on odpowiedzialności. Uzyskanie odszkodowania przez rowerzystę  nie będzie w tej sytuacji trudne ponieważ nie musimy udowadniać winy kierowcy za zdarzenie i szkodę. Poszkodowany rowerzysta otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela, który wystawił polisę ubezpieczeniową (ubezpieczenie OC ppm jest obowiązkowe).

Przyczynienie się rowerzysty do wypadku- jazda w stanie nietrzeźwości

Możliwy jest też scenariusz gdy rowerzysta nie stosował  się do przepisów ruchu drogowego poprzez jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości, lub gdy został potrącony przejeżdżając przez przejście dla pieszych, co w takich sytuacjach?   

W powyższych okolicznościach zastosowanie może znaleźć tzw. przyczynieniem się do powstania szkody.  Jest to takie zachowanie poszkodowanego, które pozostaje w związku przyczynowym ze szkodą oraz jest obiektywnie nieprawidłowe.  Przyczynienie się poszkodowanego może polegać na przyczynieniu się do powstania – zaistnienia szkody oraz zwiększenia rozmiarów już powstałej szkody W ten sposób, w przypadku nieprawidłowego zachowania się rowerzysty, jeżeli będzie to miało wpływ na zaistnienie wypadku, odszkodowanie może ulec stosownemu obniżeniu. Przyczynie się, określa  się w sposób procentowy i oznacza, że wszystkie wypłacone świadczenia ulegają obniżeniu o kwotę procentowego pomniejszenia.

Podsumowując rowerzysta podlega szczególnej ochronie jako uczestnik ruchu, ale też zobligowany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego  które wynikają głównie z ,,Kodeksu drogowego” (ustawa Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). Takie miasta jak  Poznań stawiają na popularyzacje roweru jako środka transportu poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych, co niewątpliwie jest  korzyścią dla mieszkańców. Rower to tani szybki i bezpieczny środek transportu.  W spośród wielu pozytywnych aspektów jakie daję nam jazda na dwóch kółkach mogą zdarzyć się czasem sytuację nieprzyjemne jak kolizja z innym uczestnikiem ruchu warto zatem wiedzieć jakie reguły odpowiedzialności mają zastosowanie przy wypłacie należnego nam odszkodowania i jak nasze zachowanie może wpłynąć na jego wysokość.

Newsy

Notatki policyjne dostępne online

~2 dni temu

Jak informuje UFG, ubezpieczyciele uzyskali elektroniczny dostęp do notatek policyjnych z wypadków. Taka możliwość powinna zatem wpłynąć na przyspieszenie procesu likwidacji szkód.
Jak informuje UFG, ubezpieczyciele uzyskali elektroniczny dostęp do notatek policyjnych z wypadków. Taka możliwość powinna zatem wpłynąć na przyspieszenie procesu likwidacji szkód.

Czy prawo jazdy też zostawimy w domu?

15.10.2018

Resort cyfryzacji i infrastruktury planuje kolejne zmiany, a mianowicie zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy. Wszystko za sprawą działań nad wprowadzeniem prawa jazdy w formie elektronicznej. Ministrowie dają nadzieję, że już w przyszłym roku stanie się to możliwe. ...
Resort cyfryzacji i infrastruktury planuje kolejne zmiany, a mianowicie zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy. Wszystko za sprawą działań nad wprowadzeniem prawa jazdy w formie elektronicznej. Ministrowie dają nadzieję, że już w przyszłym roku stanie się to możliwe. ...

Brak adresu zamieszkania w prawie jazdy

8.10.2018

Możliwe, że niedługo nie będziemy musieli wymieniać prawa jazdy z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Zgodnie z projektem nowelizacji, w prawie jazdy nie będziemy wskazywać adresu zamieszkania. Ministrowie stwierdzili, że prawo jazdy potwierdza uprawnienia do kierowania pojazdem, zatem zbędne jest wskazywanie w nim miejsca zamieszkania kierowcy....
Możliwe, że niedługo nie będziemy musieli wymieniać prawa jazdy z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Zgodnie z projektem nowelizacji, w prawie jazdy nie będziemy wskazywać adresu zamieszkania. Ministrowie stwierdzili, że prawo jazdy potwierdza uprawnienia do kierowania pojazdem, zatem zbędne jest wskazywanie w nim miejsca zamieszkania kierowcy....

Dwa mandaty za niezapięte pasy bezpieczeństwa

3.10.2018

Warto wiedzieć, że w przypadku niezapięcia pasów bezpieczeństwa przez pasażera, mandat może dostać zarówno pasażer pojazdu jak i kierowca. I w przypadku kierowcy i w przypadku pasażera mandat wynosi 100 złotych. Kierowcy przypisuje się jednak dodatkowo 4 punkty karne.
Warto wiedzieć, że w przypadku niezapięcia pasów bezpieczeństwa przez pasażera, mandat może dostać zarówno pasażer pojazdu jak i kierowca. I w przypadku kierowcy i w przypadku pasażera mandat wynosi 100 złotych. Kierowcy przypisuje się jednak dodatkowo 4 punkty karne.

Już nie ITD a Policja da mandat za przejazd na czerwonym

2.10.2018

Tak wynika z doniesień Rzeczpospolitej. Wszystkie fotoradary oraz kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle mają być pod nadzorem Policji.
Tak wynika z doniesień Rzeczpospolitej. Wszystkie fotoradary oraz kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle mają być pod nadzorem Policji.

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...