Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Miałeś kolizję jadąc rowerem? Co z odszkodowaniem?

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 10.08.2017


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Sezon wakacyjny, a w szczególności ładna pogoda sprzyja wyborom roweru, jako środka szybkiego przemieszczania się. Rower niewątpliwie stanowi dobrą alternatywę dla samochodu, choćby z uwagi na coraz bardziej zakorkowane miasta. Kolejne miasta tworzą coraz bardziej rozbudowaną infrastrukturę rowerową w postaci ścieżek rowerowych. W konsekwencji  nieuniknione jest przeplatanie się ich z chodnikami, przejściami dla pieszych, skrzyżowaniami, czy ciągami pieszo rowerowymi. Dlatego z punktu widzenia rowerzysty warto wiedzieć jakie są reguły odpowiedzialności kierowców w przypadku kolizji z cyklistą (takie przypadki są najczęstsze) i jak nasze zachowanie może wpłynąć na wysokość  należnego nam odszkodowania.

Odpowiedzialność kierowcy za zdarzenie z rowerzystą

Poruszanie się rowerem obarczone jest pewnym ryzkiem, ponieważ zapewnia on zdecydowanie mniejszą ,,ochronę” przed skutkami wypadków, niemniej jednak dochodzenia odszkodowania od kierowcy jest ułatwione, gdyż to kierowca będzie musiał uwolnić się od ewentualnej odpowiedzialności za zdarzenie drogowe ponieważ odpowiedzialność kierowcy za skutki wypadku z udziałem rowerzysty kształtuje się na zasadzie ryzyka (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 25 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 1442/14). Jest to odpowiedzialność bardzo szeroka i ewentualne uwolnienie się z niej przez kierowców może nastąpić tylko w trzech przypadkach: siła wyższa, wyłączna wina poszkodowanego lub wina osoby trzeciej, za którą nie ponosi on odpowiedzialności. Uzyskanie odszkodowania przez rowerzystę  nie będzie w tej sytuacji trudne ponieważ nie musimy udowadniać winy kierowcy za zdarzenie i szkodę. Poszkodowany rowerzysta otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela, który wystawił polisę ubezpieczeniową (ubezpieczenie OC ppm jest obowiązkowe).

Przyczynienie się rowerzysty do wypadku- jazda w stanie nietrzeźwości

Możliwy jest też scenariusz gdy rowerzysta nie stosował  się do przepisów ruchu drogowego poprzez jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości, lub gdy został potrącony przejeżdżając przez przejście dla pieszych, co w takich sytuacjach?   

W powyższych okolicznościach zastosowanie może znaleźć tzw. przyczynieniem się do powstania szkody.  Jest to takie zachowanie poszkodowanego, które pozostaje w związku przyczynowym ze szkodą oraz jest obiektywnie nieprawidłowe.  Przyczynienie się poszkodowanego może polegać na przyczynieniu się do powstania – zaistnienia szkody oraz zwiększenia rozmiarów już powstałej szkody W ten sposób, w przypadku nieprawidłowego zachowania się rowerzysty, jeżeli będzie to miało wpływ na zaistnienie wypadku, odszkodowanie może ulec stosownemu obniżeniu. Przyczynie się, określa  się w sposób procentowy i oznacza, że wszystkie wypłacone świadczenia ulegają obniżeniu o kwotę procentowego pomniejszenia.

Podsumowując rowerzysta podlega szczególnej ochronie jako uczestnik ruchu, ale też zobligowany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego  które wynikają głównie z ,,Kodeksu drogowego” (ustawa Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). Takie miasta jak  Poznań stawiają na popularyzacje roweru jako środka transportu poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych, co niewątpliwie jest  korzyścią dla mieszkańców. Rower to tani szybki i bezpieczny środek transportu.  W spośród wielu pozytywnych aspektów jakie daję nam jazda na dwóch kółkach mogą zdarzyć się czasem sytuację nieprzyjemne jak kolizja z innym uczestnikiem ruchu warto zatem wiedzieć jakie reguły odpowiedzialności mają zastosowanie przy wypłacie należnego nam odszkodowania i jak nasze zachowanie może wpłynąć na jego wysokość.

Newsy

O sprzedaży pojazdu, musisz zawiadomić ubezpieczyciela

~wczoraj

Osoba, która sprzedaje samochód ma obowiązek przekazać nabywcy polisę OC. Przepisy nakazują też, żeby powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży auta w terminie 14 dni od przeniesienia prawa własności pojazdu. Towarzystwu trzeba też podać dane nabywcy samochodu.
Osoba, która sprzedaje samochód ma obowiązek przekazać nabywcy polisę OC. Przepisy nakazują też, żeby powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży auta w terminie 14 dni od przeniesienia prawa własności pojazdu. Towarzystwu trzeba też podać dane nabywcy samochodu.

Kierowca zatrzymany przez drogówkę dostanie max. do 10 pkt karnych

18.01.2018

Od czerwca 2018r. podczas jednej kontroli drogówka będzie mogła ukarać kierowcę najwyżej 10 punktami karnymi, dzisiaj takiego limitu nie ma. Zniknie problem sumowania punktów za wykroczenia o podobnym charakterze.  Przykładowo, kierowca przekraczający prędkość na danym odcinku drogi, ze znakami różnych ograniczeń, dostanie punkty tylko za największ...
Od czerwca 2018r. podczas jednej kontroli drogówka będzie mogła ukarać kierowcę najwyżej 10 punktami karnymi, dzisiaj takiego limitu nie ma. Zniknie problem sumowania punktów za wykroczenia o podobnym charakterze.  Przykładowo, kierowca przekraczający prędkość na danym odcinku drogi, ze znakami różnych ograniczeń, dostanie punkty tylko za największ...

Kary za cofanie liczników również dla właściciela pojazdu

16.01.2018

Projekt nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu drogowego przewiduje zaostrzenie kar za cofanie liczników w pojazdach - od trzech miesięcy do pięciu lat. Sankcja grozić ma zarówno osobie, która dokonała takiej ingerencji, jak też i właścicielowi pojazdu, który nie zawiadomi Stacji Kontroli Pojazdów o wymianie licznika. ...
Projekt nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu drogowego przewiduje zaostrzenie kar za cofanie liczników w pojazdach - od trzech miesięcy do pięciu lat. Sankcja grozić ma zarówno osobie, która dokonała takiej ingerencji, jak też i właścicielowi pojazdu, który nie zawiadomi Stacji Kontroli Pojazdów o wymianie licznika. ...

Kierowca po przekroczeniu 24 punktów karnych, nie straci prawa jazdy

15.01.2018

Od 4 czerwca 2018 roku kierowca, który przekroczy 24 punkty karne, nie straci prawa jazdy, a jedynie zostanie skierowany przez starostę na kurs reedukacyjny. Sam kurs będzie trwać 28 godzin i ma być prowadzony odpłatnie w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Jeśli osoba, która przekroczyła 24 punkty karne od dnia doręczenia decyzji administracyj...
Od 4 czerwca 2018 roku kierowca, który przekroczy 24 punkty karne, nie straci prawa jazdy, a jedynie zostanie skierowany przez starostę na kurs reedukacyjny. Sam kurs będzie trwać 28 godzin i ma być prowadzony odpłatnie w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Jeśli osoba, która przekroczyła 24 punkty karne od dnia doręczenia decyzji administracyj...

Kary finanasowe dla ubezpieczycieli za spóźne odszkodowania

11.01.2018

TUiR Warta oraz Gothaer TU zostali ukarani przez Komisję Nadzoru Finansowego z powodu stwierdzenia przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Kara dla TUiR Warta to 390 tys. zł, a dla Gothaer TU – 57 tys. zł.
TUiR Warta oraz Gothaer TU zostali ukarani przez Komisję Nadzoru Finansowego z powodu stwierdzenia przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Kara dla TUiR Warta to 390 tys. zł, a dla Gothaer TU – 57 tys. zł.

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Unijny sąd ograniczy prawo do odszkodowań z OC PPM?

Odszkodowanie za przestój uszkodzonego pojazdu

Kamery w samochodzie coraz popularniejsze