Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Miałeś kolizję jadąc rowerem? Co z odszkodowaniem?

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 10.08.2017


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Sezon wakacyjny, a w szczególności ładna pogoda sprzyja wyborom roweru, jako środka szybkiego przemieszczania się. Rower niewątpliwie stanowi dobrą alternatywę dla samochodu, choćby z uwagi na coraz bardziej zakorkowane miasta. Kolejne miasta tworzą coraz bardziej rozbudowaną infrastrukturę rowerową w postaci ścieżek rowerowych. W konsekwencji  nieuniknione jest przeplatanie się ich z chodnikami, przejściami dla pieszych, skrzyżowaniami, czy ciągami pieszo rowerowymi. Dlatego z punktu widzenia rowerzysty warto wiedzieć jakie są reguły odpowiedzialności kierowców w przypadku kolizji z cyklistą (takie przypadki są najczęstsze) i jak nasze zachowanie może wpłynąć na wysokość  należnego nam odszkodowania.

Odpowiedzialność kierowcy za zdarzenie z rowerzystą

Poruszanie się rowerem obarczone jest pewnym ryzkiem, ponieważ zapewnia on zdecydowanie mniejszą ,,ochronę” przed skutkami wypadków, niemniej jednak dochodzenia odszkodowania od kierowcy jest ułatwione, gdyż to kierowca będzie musiał uwolnić się od ewentualnej odpowiedzialności za zdarzenie drogowe ponieważ odpowiedzialność kierowcy za skutki wypadku z udziałem rowerzysty kształtuje się na zasadzie ryzyka (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 25 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 1442/14). Jest to odpowiedzialność bardzo szeroka i ewentualne uwolnienie się z niej przez kierowców może nastąpić tylko w trzech przypadkach: siła wyższa, wyłączna wina poszkodowanego lub wina osoby trzeciej, za którą nie ponosi on odpowiedzialności. Uzyskanie odszkodowania przez rowerzystę  nie będzie w tej sytuacji trudne ponieważ nie musimy udowadniać winy kierowcy za zdarzenie i szkodę. Poszkodowany rowerzysta otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela, który wystawił polisę ubezpieczeniową (ubezpieczenie OC ppm jest obowiązkowe).

Przyczynienie się rowerzysty do wypadku- jazda w stanie nietrzeźwości

Możliwy jest też scenariusz gdy rowerzysta nie stosował  się do przepisów ruchu drogowego poprzez jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości, lub gdy został potrącony przejeżdżając przez przejście dla pieszych, co w takich sytuacjach?   

W powyższych okolicznościach zastosowanie może znaleźć tzw. przyczynieniem się do powstania szkody.  Jest to takie zachowanie poszkodowanego, które pozostaje w związku przyczynowym ze szkodą oraz jest obiektywnie nieprawidłowe.  Przyczynienie się poszkodowanego może polegać na przyczynieniu się do powstania – zaistnienia szkody oraz zwiększenia rozmiarów już powstałej szkody W ten sposób, w przypadku nieprawidłowego zachowania się rowerzysty, jeżeli będzie to miało wpływ na zaistnienie wypadku, odszkodowanie może ulec stosownemu obniżeniu. Przyczynie się, określa  się w sposób procentowy i oznacza, że wszystkie wypłacone świadczenia ulegają obniżeniu o kwotę procentowego pomniejszenia.

Podsumowując rowerzysta podlega szczególnej ochronie jako uczestnik ruchu, ale też zobligowany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego  które wynikają głównie z ,,Kodeksu drogowego” (ustawa Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). Takie miasta jak  Poznań stawiają na popularyzacje roweru jako środka transportu poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych, co niewątpliwie jest  korzyścią dla mieszkańców. Rower to tani szybki i bezpieczny środek transportu.  W spośród wielu pozytywnych aspektów jakie daję nam jazda na dwóch kółkach mogą zdarzyć się czasem sytuację nieprzyjemne jak kolizja z innym uczestnikiem ruchu warto zatem wiedzieć jakie reguły odpowiedzialności mają zastosowanie przy wypłacie należnego nam odszkodowania i jak nasze zachowanie może wpłynąć na jego wysokość.

Newsy

Bez dowodu rejestracyjnego i dokumentu ubezpieczenia na polskich drogach

14.05.2018

Przyjęte 9 maja przepisy przewidują, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego (DR/PC) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.), jeśli poruszają się po terytorium ...
Przyjęte 9 maja przepisy przewidują, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego (DR/PC) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.), jeśli poruszają się po terytorium ...

Obowiązkowe badania dla seniorów – czy będą obowiązywać w Polsce?

18.04.2018

Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich tak i w Polsce już wkrótce możliwa będzie sytuacja, w której zostaną wprowadzone obowiązkowe badania dla kierowców powyżej 60. roku życia. Cel to poprawa bezpieczeństwa na drogach. ...
Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich tak i w Polsce już wkrótce możliwa będzie sytuacja, w której zostaną wprowadzone obowiązkowe badania dla kierowców powyżej 60. roku życia. Cel to poprawa bezpieczeństwa na drogach. ...

Potwierdzenie zakupu OC już niepotrzebne?

9.04.2018

Ministerstwo Cyfryzacji ma już gotowy projekt zmian w przepisach, w wyniku których kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą poświadczenia zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Te ustalenia potwierdził minister Marek Zagórski, który dodatkowo zdradził, że projekt został już zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z ni...
Ministerstwo Cyfryzacji ma już gotowy projekt zmian w przepisach, w wyniku których kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą poświadczenia zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Te ustalenia potwierdził minister Marek Zagórski, który dodatkowo zdradził, że projekt został już zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z ni...

Stawki za holowanie niezgodne z prawem

14.03.2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że uchwała Rady Warszawy o wysokości opłat za odholowanie aut, obowiązujących w 2016 roku, jest nieważna. Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że stawka opłat powinna być dostosowana do faktycznych kosztów usuwania pojazdów, obowiązujących na terenie konkretnego powiatu. Tymczasem Rada Warszawy za...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że uchwała Rady Warszawy o wysokości opłat za odholowanie aut, obowiązujących w 2016 roku, jest nieważna. Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że stawka opłat powinna być dostosowana do faktycznych kosztów usuwania pojazdów, obowiązujących na terenie konkretnego powiatu. Tymczasem Rada Warszawy za...

Wjazd na rondo bez kierunkowskazu

12.03.2018

Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że rondo należy traktować jak zwykłe skrzyżowanie i nie ma sensu włączanie lewego kierunkowskazu w momencie, gdy wjeżdżamy na rondo, by skręcić w lewo. Sygnalizujemy dopiero chęć zjazdu ze skrzyżowania. Identycznej interpretacji znaku „ruch okrężny” dokonały już tr...
Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że rondo należy traktować jak zwykłe skrzyżowanie i nie ma sensu włączanie lewego kierunkowskazu w momencie, gdy wjeżdżamy na rondo, by skręcić w lewo. Sygnalizujemy dopiero chęć zjazdu ze skrzyżowania. Identycznej interpretacji znaku „ruch okrężny” dokonały już tr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Przegrałeś sprawę sądową o odszkodowanie, sąd zapłaci je zamiast zakładu ubezpiecz...

OC przypisane do kierowcy?

Unijny sąd ograniczy prawo do odszkodowań z OC PPM?