Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Miałeś kolizję jadąc rowerem? Co z odszkodowaniem?

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 10.08.2017


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Sezon wakacyjny, a w szczególności ładna pogoda sprzyja wyborom roweru, jako środka szybkiego przemieszczania się. Rower niewątpliwie stanowi dobrą alternatywę dla samochodu, choćby z uwagi na coraz bardziej zakorkowane miasta. Kolejne miasta tworzą coraz bardziej rozbudowaną infrastrukturę rowerową w postaci ścieżek rowerowych. W konsekwencji  nieuniknione jest przeplatanie się ich z chodnikami, przejściami dla pieszych, skrzyżowaniami, czy ciągami pieszo rowerowymi. Dlatego z punktu widzenia rowerzysty warto wiedzieć jakie są reguły odpowiedzialności kierowców w przypadku kolizji z cyklistą (takie przypadki są najczęstsze) i jak nasze zachowanie może wpłynąć na wysokość  należnego nam odszkodowania.

Odpowiedzialność kierowcy za zdarzenie z rowerzystą

Poruszanie się rowerem obarczone jest pewnym ryzkiem, ponieważ zapewnia on zdecydowanie mniejszą ,,ochronę” przed skutkami wypadków, niemniej jednak dochodzenia odszkodowania od kierowcy jest ułatwione, gdyż to kierowca będzie musiał uwolnić się od ewentualnej odpowiedzialności za zdarzenie drogowe ponieważ odpowiedzialność kierowcy za skutki wypadku z udziałem rowerzysty kształtuje się na zasadzie ryzyka (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 25 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 1442/14). Jest to odpowiedzialność bardzo szeroka i ewentualne uwolnienie się z niej przez kierowców może nastąpić tylko w trzech przypadkach: siła wyższa, wyłączna wina poszkodowanego lub wina osoby trzeciej, za którą nie ponosi on odpowiedzialności. Uzyskanie odszkodowania przez rowerzystę  nie będzie w tej sytuacji trudne ponieważ nie musimy udowadniać winy kierowcy za zdarzenie i szkodę. Poszkodowany rowerzysta otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela, który wystawił polisę ubezpieczeniową (ubezpieczenie OC ppm jest obowiązkowe).

Przyczynienie się rowerzysty do wypadku- jazda w stanie nietrzeźwości

Możliwy jest też scenariusz gdy rowerzysta nie stosował  się do przepisów ruchu drogowego poprzez jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości, lub gdy został potrącony przejeżdżając przez przejście dla pieszych, co w takich sytuacjach?   

W powyższych okolicznościach zastosowanie może znaleźć tzw. przyczynieniem się do powstania szkody.  Jest to takie zachowanie poszkodowanego, które pozostaje w związku przyczynowym ze szkodą oraz jest obiektywnie nieprawidłowe.  Przyczynienie się poszkodowanego może polegać na przyczynieniu się do powstania – zaistnienia szkody oraz zwiększenia rozmiarów już powstałej szkody W ten sposób, w przypadku nieprawidłowego zachowania się rowerzysty, jeżeli będzie to miało wpływ na zaistnienie wypadku, odszkodowanie może ulec stosownemu obniżeniu. Przyczynie się, określa  się w sposób procentowy i oznacza, że wszystkie wypłacone świadczenia ulegają obniżeniu o kwotę procentowego pomniejszenia.

Podsumowując rowerzysta podlega szczególnej ochronie jako uczestnik ruchu, ale też zobligowany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego  które wynikają głównie z ,,Kodeksu drogowego” (ustawa Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). Takie miasta jak  Poznań stawiają na popularyzacje roweru jako środka transportu poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych, co niewątpliwie jest  korzyścią dla mieszkańców. Rower to tani szybki i bezpieczny środek transportu.  W spośród wielu pozytywnych aspektów jakie daję nam jazda na dwóch kółkach mogą zdarzyć się czasem sytuację nieprzyjemne jak kolizja z innym uczestnikiem ruchu warto zatem wiedzieć jakie reguły odpowiedzialności mają zastosowanie przy wypłacie należnego nam odszkodowania i jak nasze zachowanie może wpłynąć na jego wysokość.

Newsy

Spowodowałeś szkodę na parkingu – kartka pozostawiona za wycieraczką nie wystarczy

8.01.2019

W takiej sytuacji sprawca może oddalić się z miejsca zdarzenia, ale pod warunkiem, że poinformuje poszkodowanego przynajmniej o danych zakładu ubezpieczeń, numerze polisy i marce oraz nr rej. pojazdu. Niezbędne jest także powiadomieni swojego ubezpieczyciela. W przeciwnym wypadku sprawca może zostać uznany za sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzen...
W takiej sytuacji sprawca może oddalić się z miejsca zdarzenia, ale pod warunkiem, że poinformuje poszkodowanego przynajmniej o danych zakładu ubezpieczeń, numerze polisy i marce oraz nr rej. pojazdu. Niezbędne jest także powiadomieni swojego ubezpieczyciela. W przeciwnym wypadku sprawca może zostać uznany za sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzen...

Same twierdzenia nie wystarczą do zmiany notatki policyjnej

20.12.2018

Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (sygn. akt: II SA/Bk645/18). Dlatego też, warto zadbać o dokładne przekazanie niezbędnych informacji funkcjonariuszom policji. Na podstawie tych informacji policja sporządza zaświadczenie o zdarzeniu drogowym, którego zmiana jest sprawą trudną. Policja nie ma bowiem podstaw ...
Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (sygn. akt: II SA/Bk645/18). Dlatego też, warto zadbać o dokładne przekazanie niezbędnych informacji funkcjonariuszom policji. Na podstawie tych informacji policja sporządza zaświadczenie o zdarzeniu drogowym, którego zmiana jest sprawą trudną. Policja nie ma bowiem podstaw ...

Będzie więcej fotoradarów?

15.12.2018

Inspekcja Transportu Drogowego zamierza do końca 2020 roku podwoić liczbę działających fotoradarów - zarówno tych rejestrujących przekroczenie prędkości jak i tych rejestrujących przejazd na czerwonym świetle.
Inspekcja Transportu Drogowego zamierza do końca 2020 roku podwoić liczbę działających fotoradarów - zarówno tych rejestrujących przekroczenie prędkości jak i tych rejestrujących przejazd na czerwonym świetle.

Wyższe sumy gwarancyjne, nieznacznie wyższe składki

14.12.2018

Wyższe sumy gwarancyjne w obowiązkowych ubezpieczeniach OC to już fakt. W środę prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą sumy te zostaną podwyższone dla szkód na osobie do 5,21 mln euro, a dla szkód materialnych do 1,05 mln euro. Według Ministerstwa Finansów, jeżeli zmiana ta wpłynie na wysokość składek OC to jedynie nieznacznie....
Wyższe sumy gwarancyjne w obowiązkowych ubezpieczeniach OC to już fakt. W środę prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą sumy te zostaną podwyższone dla szkód na osobie do 5,21 mln euro, a dla szkód materialnych do 1,05 mln euro. Według Ministerstwa Finansów, jeżeli zmiana ta wpłynie na wysokość składek OC to jedynie nieznacznie....

Nie jedźmy z zaparowaną szybą

14.12.2018

W okresie jesienno-zimowym szczególnie ważne jest zapewnienie sobie, jako kierowcy odpowiedniego pola widzenia. Okres ten sprzyja parowaniu szyb czy ich oszronieniu. Nieodpowiednie przygotowanie do jazdy, często wynikające z pośpiechu, może doprowadzić do tragedii, a w konsekwencji nawet pozbawienia wolności takiego kierowcy. Przypomniał o tym Sąd ...
W okresie jesienno-zimowym szczególnie ważne jest zapewnienie sobie, jako kierowcy odpowiedniego pola widzenia. Okres ten sprzyja parowaniu szyb czy ich oszronieniu. Nieodpowiednie przygotowanie do jazdy, często wynikające z pośpiechu, może doprowadzić do tragedii, a w konsekwencji nawet pozbawienia wolności takiego kierowcy. Przypomniał o tym Sąd ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...