Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Komisja lekarska po wypadku – jak wygląda i czy jest konieczna, aby uzyskać odszkodowanie?

DATA: 21.06.2017


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

Miałeś wypadek samochodowy, kierowca wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok twojego auta. Na skutek uderzenia doznałeś obrażeń ciała i rozstroju zdrowia. Zgłosiłeś szkodę z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Ubezpieczyciel na podstawie przedstawionej przez ciebie dokumentacji medycznej przeprowadził zaoczną komisję lekarską, ustalił procent trwałego uszczerbku na zdrowiu i oszacował wysokość odszkodowania. Kwota odszkodowania wypłacona przez ubezpieczyciela wydaje Ci się zbyt niska. Co zrobić w takiej sytuacji? Najlepiej wnioskować o przeprowadzenie naocznej komisji lekarskiej oraz ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jak najczęściej ubezpieczyciel ustala trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego?
Zakłady ubezpieczeń w większości przypadków nie powołują komisji lekarskiej, a lekarz ustala procent trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie dokumentacji leczenia poszkodowanego. Następnie w ten sposób ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest podstawą dla zakładu ubezpieczeń do ustalenia wysokości odszkodowania. W sytuacji, gdy ubezpieczyciel zaniżył procent trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowany na utrudnione zadanie w kwestionowaniu wysokości przyznanego odszkodowania.

Czy naoczna komisja lekarska jest konieczna?
Naoczna komisja lekarska, choć prawnie nie jest wymagana, jest jednym z najważniejszych elementów dochodzenia odszkodowania z tytułu wypadku drogowego, na skutek którego poszkodowany doznał obrażeń ciała. W tym kontekście należy wskazać, iż w Rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego wskazuję się, iż zakład ubezpieczeń powinien w uzasadnionych przypadkach proponować poszkodowanemu przeprowadzenie, za jego zgodą, na koszt zakładu ubezpieczeń badań lekarskich przez lekarza specjalistę lub badań diagnostycznych, jeżeli jest to niezbędne dla ustalenia skutków wypadku dla stanu zdrowia poszkodowanego oraz ustalenia adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy stanem zdrowia poszkodowanego a wypadkiem.

Dlaczego warto  wnioskować o komisję?
Z prostego powodu – naoczne badanie poszkodowanego przez wyspecjalizowanego lekarza pozwoli na  właściwą ocenę urazów zdrowotnych i znacząco podwyższy szanse na zdobycie wyższego odszkodowania. Z tego względu profesjonalni pełnomocnicy reprezentujący poszkodowanych przed ubezpieczycielem wnioskują o przeprowadzenie naocznej komisji i ustalenie właściwego uszczerbku na zdrowiu. Efektem wizyty na komisji lekarskiej jest raport medyczny, który w uzasadnionych przypadkach (wcześniejsze urazy, zwyrodnienia) może być powiększony o pełną dokumentację medyczną poszkodowanego. Raport wygenerowany przez lekarza jest jednym z najważniejszych dokumentów wykorzystywanych do obliczania wysokości odszkodowania. Stanowi on podstawę od odwołania od stanowiska ubezpieczyciela w przypadku zaniżenia wysokości należnego odszkodowania.

Jak wygląda komisja lekarska?
W trakcie wizyty lekarz sprawdza tożsamość poszkodowanego oraz analizuje dokumentacje medyczną z przebiegu leczenia. Następnie zadaje szereg pytań dotyczących wypadku oraz jego skutków. Należy się spodziewać dość szczegółowych pytań, dlatego przed wizytą warto przypomnieć sobie, jak przebiegał wypadek, jak zmieniały się obrażenia, jakie działania medyczne zostały podjęte, czy poszkodowany z miejsca wypadku został zabrany do szpitala karetką pogotowia, jak udało się dotrzeć do domu. Należy przy tym podkreślić, iż szczegółowe przekazanie informacji i należyte ich zrozumienie przez lekarza jest kluczem do stworzenia rzetelnego raportu, który stanowi jeden z najważniejszych dokumentów będących podstawą do oszacowania i wypłaty odszkodowania. Reasumując badanie polega na rozmowie poszkodowanego z lekarzem na temat obrażeń wynikających z wypadku oraz przebadaniu przez lekarza miejsc, w których pojawiły się urazy i sprawdzeniu ogólnego stanu zdrowia poszkodowanego.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika?
Po każdej komisji lekarskiej ubezpieczyciel wygeneruje raport medyczny, po otrzymaniu którego należy dokładnie sprawdzić treść dokumentu i upewnić się, iż zostały w nim uwzględnione wszystkie opisane na komisji urazy i skutki wypadku drogowego. Należy pamiętać, że ustalenie rozmiarów uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego będzie się różnić w zależności od konkretnego przypadku oraz niestety w zależności od ubezpieczyciela. Każdy zakład ubezpieczeń stosuje bowiem własne tabele trwałego uszczerbku na zdrowiu, dlatego sprawy odszkodowań warto powierzyć profesjonalnemu pełnomocnikowi, który dopilnuje, aby zakład ubezpieczeń nie dokonał zaniżenia trwałego uszczerbku na zdrowiu, a tym zaniżenia należnego odszkodowanie. Profesjonalny pełnomocnik sprawdzi także, czy komisja lekarska została przeprowadzona z udziałem lekarzy odpowiednich specjalizacji, tym bardziej zatem warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Newsy

Do 5 lat więzienia za cofanie liczników samochodowych

~2 dni temu

Za fakt sfałszowania licznika, cofnięcia licznika, bądź wymiany licznika na inny będzie grozić odpowiedzialność karna od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, takie sankcje zakłada projekt ustawy przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, o którym w czwartek poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Za fakt sfałszowania licznika, cofnięcia licznika, bądź wymiany licznika na inny będzie grozić odpowiedzialność karna od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, takie sankcje zakłada projekt ustawy przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, o którym w czwartek poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Badanie techniczne auta – od dziś płacimy z góry

13.11.2017

Zgodnie z nowymi przepisami okresowe badanie techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów będzie można przeprowadzić jedynie po uprzednim uiszczeniu opłaty przez właściciela lub posiadacza pojazdu. Po przeprowadzeniu badania, diagnosta będzie wprowadzać dane do systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.  Ma to na celu eliminację sy...
Zgodnie z nowymi przepisami okresowe badanie techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów będzie można przeprowadzić jedynie po uprzednim uiszczeniu opłaty przez właściciela lub posiadacza pojazdu. Po przeprowadzeniu badania, diagnosta będzie wprowadzać dane do systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.  Ma to na celu eliminację sy...

Za wypadek na przystanku autobusowym odpowie gmina

9.11.2017

Sąd Najwyższy wskazał, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nałożyła na gminy obowiązek budowy i remontu wiat przystankowych ustawionych w miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegającym do tego miejsca bez względu na kategorie drogi. Do obowiązku gmin należy również remont istniejących już wiat przystankowych, w...
Sąd Najwyższy wskazał, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nałożyła na gminy obowiązek budowy i remontu wiat przystankowych ustawionych w miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegającym do tego miejsca bez względu na kategorie drogi. Do obowiązku gmin należy również remont istniejących już wiat przystankowych, w...

Miesiąc na wypłatę odszkodowania po kolizji drogowej

7.11.2017

Odszkodowanie z polisy OC powinno być wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o wypadku. Ubezpieczyciela z przestrzegania tego terminu nie zwalnia fakt braku informacji lub dokumentów, o ile sam mógł je zdobyć. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w terminie, poszkodowany może żądać ustawowych odsetek za o...
Odszkodowanie z polisy OC powinno być wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o wypadku. Ubezpieczyciela z przestrzegania tego terminu nie zwalnia fakt braku informacji lub dokumentów, o ile sam mógł je zdobyć. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w terminie, poszkodowany może żądać ustawowych odsetek za o...

Składki OC nie przestaną rosnąć

6.11.2017

Powód? Ubezpieczyciele wypłacają więcej odszkodowań. Pierwsze półrocze przyniosło towarzystwom ubezpieczeniowym długo wyczekiwany zysk ze sprzedaży polis komunikacyjnego OC, wypracowanie zysku odbyło się kosztem bardzo dużego wzrostu składki zebranej od kierowców, gdyż średnio urosła ona o 41 proc. Nadal niepokojący jest jednak wzrost odszkodowań w...
Powód? Ubezpieczyciele wypłacają więcej odszkodowań. Pierwsze półrocze przyniosło towarzystwom ubezpieczeniowym długo wyczekiwany zysk ze sprzedaży polis komunikacyjnego OC, wypracowanie zysku odbyło się kosztem bardzo dużego wzrostu składki zebranej od kierowców, gdyż średnio urosła ona o 41 proc. Nadal niepokojący jest jednak wzrost odszkodowań w...

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kolarskie ubezpieczenie

Wypadek drogowy – kierowca bez prawa jazdy

Carpooling – kto odpowiada?