Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Komisja lekarska po wypadku – jak wygląda i czy jest konieczna, aby uzyskać odszkodowanie?

DATA: 21.06.2017


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

Miałeś wypadek samochodowy, kierowca wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok twojego auta. Na skutek uderzenia doznałeś obrażeń ciała i rozstroju zdrowia. Zgłosiłeś szkodę z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Ubezpieczyciel na podstawie przedstawionej przez ciebie dokumentacji medycznej przeprowadził zaoczną komisję lekarską, ustalił procent trwałego uszczerbku na zdrowiu i oszacował wysokość odszkodowania. Kwota odszkodowania wypłacona przez ubezpieczyciela wydaje Ci się zbyt niska. Co zrobić w takiej sytuacji? Najlepiej wnioskować o przeprowadzenie naocznej komisji lekarskiej oraz ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jak najczęściej ubezpieczyciel ustala trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego?
Zakłady ubezpieczeń w większości przypadków nie powołują komisji lekarskiej, a lekarz ustala procent trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie dokumentacji leczenia poszkodowanego. Następnie w ten sposób ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest podstawą dla zakładu ubezpieczeń do ustalenia wysokości odszkodowania. W sytuacji, gdy ubezpieczyciel zaniżył procent trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowany na utrudnione zadanie w kwestionowaniu wysokości przyznanego odszkodowania.

Czy naoczna komisja lekarska jest konieczna?
Naoczna komisja lekarska, choć prawnie nie jest wymagana, jest jednym z najważniejszych elementów dochodzenia odszkodowania z tytułu wypadku drogowego, na skutek którego poszkodowany doznał obrażeń ciała. W tym kontekście należy wskazać, iż w Rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego wskazuję się, iż zakład ubezpieczeń powinien w uzasadnionych przypadkach proponować poszkodowanemu przeprowadzenie, za jego zgodą, na koszt zakładu ubezpieczeń badań lekarskich przez lekarza specjalistę lub badań diagnostycznych, jeżeli jest to niezbędne dla ustalenia skutków wypadku dla stanu zdrowia poszkodowanego oraz ustalenia adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy stanem zdrowia poszkodowanego a wypadkiem.

Dlaczego warto  wnioskować o komisję?
Z prostego powodu – naoczne badanie poszkodowanego przez wyspecjalizowanego lekarza pozwoli na  właściwą ocenę urazów zdrowotnych i znacząco podwyższy szanse na zdobycie wyższego odszkodowania. Z tego względu profesjonalni pełnomocnicy reprezentujący poszkodowanych przed ubezpieczycielem wnioskują o przeprowadzenie naocznej komisji i ustalenie właściwego uszczerbku na zdrowiu. Efektem wizyty na komisji lekarskiej jest raport medyczny, który w uzasadnionych przypadkach (wcześniejsze urazy, zwyrodnienia) może być powiększony o pełną dokumentację medyczną poszkodowanego. Raport wygenerowany przez lekarza jest jednym z najważniejszych dokumentów wykorzystywanych do obliczania wysokości odszkodowania. Stanowi on podstawę od odwołania od stanowiska ubezpieczyciela w przypadku zaniżenia wysokości należnego odszkodowania.

Jak wygląda komisja lekarska?
W trakcie wizyty lekarz sprawdza tożsamość poszkodowanego oraz analizuje dokumentacje medyczną z przebiegu leczenia. Następnie zadaje szereg pytań dotyczących wypadku oraz jego skutków. Należy się spodziewać dość szczegółowych pytań, dlatego przed wizytą warto przypomnieć sobie, jak przebiegał wypadek, jak zmieniały się obrażenia, jakie działania medyczne zostały podjęte, czy poszkodowany z miejsca wypadku został zabrany do szpitala karetką pogotowia, jak udało się dotrzeć do domu. Należy przy tym podkreślić, iż szczegółowe przekazanie informacji i należyte ich zrozumienie przez lekarza jest kluczem do stworzenia rzetelnego raportu, który stanowi jeden z najważniejszych dokumentów będących podstawą do oszacowania i wypłaty odszkodowania. Reasumując badanie polega na rozmowie poszkodowanego z lekarzem na temat obrażeń wynikających z wypadku oraz przebadaniu przez lekarza miejsc, w których pojawiły się urazy i sprawdzeniu ogólnego stanu zdrowia poszkodowanego.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika?
Po każdej komisji lekarskiej ubezpieczyciel wygeneruje raport medyczny, po otrzymaniu którego należy dokładnie sprawdzić treść dokumentu i upewnić się, iż zostały w nim uwzględnione wszystkie opisane na komisji urazy i skutki wypadku drogowego. Należy pamiętać, że ustalenie rozmiarów uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego będzie się różnić w zależności od konkretnego przypadku oraz niestety w zależności od ubezpieczyciela. Każdy zakład ubezpieczeń stosuje bowiem własne tabele trwałego uszczerbku na zdrowiu, dlatego sprawy odszkodowań warto powierzyć profesjonalnemu pełnomocnikowi, który dopilnuje, aby zakład ubezpieczeń nie dokonał zaniżenia trwałego uszczerbku na zdrowiu, a tym zaniżenia należnego odszkodowanie. Profesjonalny pełnomocnik sprawdzi także, czy komisja lekarska została przeprowadzona z udziałem lekarzy odpowiednich specjalizacji, tym bardziej zatem warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Newsy

O sprzedaży pojazdu, musisz zawiadomić ubezpieczyciela

~wczoraj

Osoba, która sprzedaje samochód ma obowiązek przekazać nabywcy polisę OC. Przepisy nakazują też, żeby powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży auta w terminie 14 dni od przeniesienia prawa własności pojazdu. Towarzystwu trzeba też podać dane nabywcy samochodu.
Osoba, która sprzedaje samochód ma obowiązek przekazać nabywcy polisę OC. Przepisy nakazują też, żeby powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży auta w terminie 14 dni od przeniesienia prawa własności pojazdu. Towarzystwu trzeba też podać dane nabywcy samochodu.

Kierowca zatrzymany przez drogówkę dostanie max. do 10 pkt karnych

18.01.2018

Od czerwca 2018r. podczas jednej kontroli drogówka będzie mogła ukarać kierowcę najwyżej 10 punktami karnymi, dzisiaj takiego limitu nie ma. Zniknie problem sumowania punktów za wykroczenia o podobnym charakterze.  Przykładowo, kierowca przekraczający prędkość na danym odcinku drogi, ze znakami różnych ograniczeń, dostanie punkty tylko za największ...
Od czerwca 2018r. podczas jednej kontroli drogówka będzie mogła ukarać kierowcę najwyżej 10 punktami karnymi, dzisiaj takiego limitu nie ma. Zniknie problem sumowania punktów za wykroczenia o podobnym charakterze.  Przykładowo, kierowca przekraczający prędkość na danym odcinku drogi, ze znakami różnych ograniczeń, dostanie punkty tylko za największ...

Kary za cofanie liczników również dla właściciela pojazdu

16.01.2018

Projekt nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu drogowego przewiduje zaostrzenie kar za cofanie liczników w pojazdach - od trzech miesięcy do pięciu lat. Sankcja grozić ma zarówno osobie, która dokonała takiej ingerencji, jak też i właścicielowi pojazdu, który nie zawiadomi Stacji Kontroli Pojazdów o wymianie licznika. ...
Projekt nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu drogowego przewiduje zaostrzenie kar za cofanie liczników w pojazdach - od trzech miesięcy do pięciu lat. Sankcja grozić ma zarówno osobie, która dokonała takiej ingerencji, jak też i właścicielowi pojazdu, który nie zawiadomi Stacji Kontroli Pojazdów o wymianie licznika. ...

Kierowca po przekroczeniu 24 punktów karnych, nie straci prawa jazdy

15.01.2018

Od 4 czerwca 2018 roku kierowca, który przekroczy 24 punkty karne, nie straci prawa jazdy, a jedynie zostanie skierowany przez starostę na kurs reedukacyjny. Sam kurs będzie trwać 28 godzin i ma być prowadzony odpłatnie w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Jeśli osoba, która przekroczyła 24 punkty karne od dnia doręczenia decyzji administracyj...
Od 4 czerwca 2018 roku kierowca, który przekroczy 24 punkty karne, nie straci prawa jazdy, a jedynie zostanie skierowany przez starostę na kurs reedukacyjny. Sam kurs będzie trwać 28 godzin i ma być prowadzony odpłatnie w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Jeśli osoba, która przekroczyła 24 punkty karne od dnia doręczenia decyzji administracyj...

Kary finanasowe dla ubezpieczycieli za spóźne odszkodowania

11.01.2018

TUiR Warta oraz Gothaer TU zostali ukarani przez Komisję Nadzoru Finansowego z powodu stwierdzenia przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Kara dla TUiR Warta to 390 tys. zł, a dla Gothaer TU – 57 tys. zł.
TUiR Warta oraz Gothaer TU zostali ukarani przez Komisję Nadzoru Finansowego z powodu stwierdzenia przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Kara dla TUiR Warta to 390 tys. zł, a dla Gothaer TU – 57 tys. zł.

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kolarskie ubezpieczenie

Wypadek drogowy – kierowca bez prawa jazdy

Carpooling – kto odpowiada?