Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Komisja lekarska po wypadku – jak wygląda i czy jest konieczna, aby uzyskać odszkodowanie?

DATA: 21.06.2017


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

Miałeś wypadek samochodowy, kierowca wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok twojego auta. Na skutek uderzenia doznałeś obrażeń ciała i rozstroju zdrowia. Zgłosiłeś szkodę z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Ubezpieczyciel na podstawie przedstawionej przez ciebie dokumentacji medycznej przeprowadził zaoczną komisję lekarską, ustalił procent trwałego uszczerbku na zdrowiu i oszacował wysokość odszkodowania. Kwota odszkodowania wypłacona przez ubezpieczyciela wydaje Ci się zbyt niska. Co zrobić w takiej sytuacji? Najlepiej wnioskować o przeprowadzenie naocznej komisji lekarskiej oraz ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jak najczęściej ubezpieczyciel ustala trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego?
Zakłady ubezpieczeń w większości przypadków nie powołują komisji lekarskiej, a lekarz ustala procent trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie dokumentacji leczenia poszkodowanego. Następnie w ten sposób ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest podstawą dla zakładu ubezpieczeń do ustalenia wysokości odszkodowania. W sytuacji, gdy ubezpieczyciel zaniżył procent trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowany na utrudnione zadanie w kwestionowaniu wysokości przyznanego odszkodowania.

Czy naoczna komisja lekarska jest konieczna?
Naoczna komisja lekarska, choć prawnie nie jest wymagana, jest jednym z najważniejszych elementów dochodzenia odszkodowania z tytułu wypadku drogowego, na skutek którego poszkodowany doznał obrażeń ciała. W tym kontekście należy wskazać, iż w Rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego wskazuję się, iż zakład ubezpieczeń powinien w uzasadnionych przypadkach proponować poszkodowanemu przeprowadzenie, za jego zgodą, na koszt zakładu ubezpieczeń badań lekarskich przez lekarza specjalistę lub badań diagnostycznych, jeżeli jest to niezbędne dla ustalenia skutków wypadku dla stanu zdrowia poszkodowanego oraz ustalenia adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy stanem zdrowia poszkodowanego a wypadkiem.

Dlaczego warto  wnioskować o komisję?
Z prostego powodu – naoczne badanie poszkodowanego przez wyspecjalizowanego lekarza pozwoli na  właściwą ocenę urazów zdrowotnych i znacząco podwyższy szanse na zdobycie wyższego odszkodowania. Z tego względu profesjonalni pełnomocnicy reprezentujący poszkodowanych przed ubezpieczycielem wnioskują o przeprowadzenie naocznej komisji i ustalenie właściwego uszczerbku na zdrowiu. Efektem wizyty na komisji lekarskiej jest raport medyczny, który w uzasadnionych przypadkach (wcześniejsze urazy, zwyrodnienia) może być powiększony o pełną dokumentację medyczną poszkodowanego. Raport wygenerowany przez lekarza jest jednym z najważniejszych dokumentów wykorzystywanych do obliczania wysokości odszkodowania. Stanowi on podstawę od odwołania od stanowiska ubezpieczyciela w przypadku zaniżenia wysokości należnego odszkodowania.

Jak wygląda komisja lekarska?
W trakcie wizyty lekarz sprawdza tożsamość poszkodowanego oraz analizuje dokumentacje medyczną z przebiegu leczenia. Następnie zadaje szereg pytań dotyczących wypadku oraz jego skutków. Należy się spodziewać dość szczegółowych pytań, dlatego przed wizytą warto przypomnieć sobie, jak przebiegał wypadek, jak zmieniały się obrażenia, jakie działania medyczne zostały podjęte, czy poszkodowany z miejsca wypadku został zabrany do szpitala karetką pogotowia, jak udało się dotrzeć do domu. Należy przy tym podkreślić, iż szczegółowe przekazanie informacji i należyte ich zrozumienie przez lekarza jest kluczem do stworzenia rzetelnego raportu, który stanowi jeden z najważniejszych dokumentów będących podstawą do oszacowania i wypłaty odszkodowania. Reasumując badanie polega na rozmowie poszkodowanego z lekarzem na temat obrażeń wynikających z wypadku oraz przebadaniu przez lekarza miejsc, w których pojawiły się urazy i sprawdzeniu ogólnego stanu zdrowia poszkodowanego.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika?
Po każdej komisji lekarskiej ubezpieczyciel wygeneruje raport medyczny, po otrzymaniu którego należy dokładnie sprawdzić treść dokumentu i upewnić się, iż zostały w nim uwzględnione wszystkie opisane na komisji urazy i skutki wypadku drogowego. Należy pamiętać, że ustalenie rozmiarów uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego będzie się różnić w zależności od konkretnego przypadku oraz niestety w zależności od ubezpieczyciela. Każdy zakład ubezpieczeń stosuje bowiem własne tabele trwałego uszczerbku na zdrowiu, dlatego sprawy odszkodowań warto powierzyć profesjonalnemu pełnomocnikowi, który dopilnuje, aby zakład ubezpieczeń nie dokonał zaniżenia trwałego uszczerbku na zdrowiu, a tym zaniżenia należnego odszkodowanie. Profesjonalny pełnomocnik sprawdzi także, czy komisja lekarska została przeprowadzona z udziałem lekarzy odpowiednich specjalizacji, tym bardziej zatem warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Newsy

Składki i kary napędzają przychody UFG

22.09.2017

W pierwszej połowie bieżącego roku ubezpieczyciele zebrali z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o blisko 1,9 mld zł składek więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego– wynika z raportu z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Półroczne przychody ze składek odprowadzanych przez towarzystwa z tytułu obowiązkowych ubezpiecze...
W pierwszej połowie bieżącego roku ubezpieczyciele zebrali z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o blisko 1,9 mld zł składek więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego– wynika z raportu z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Półroczne przychody ze składek odprowadzanych przez towarzystwa z tytułu obowiązkowych ubezpiecze...

Strefa parkowania – opłata tylko za miejsca prawidłowo oznakowane?

19.09.2017

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie nie istnieje na całym wydzielonym obszarze stanowiącym strefę płatnego parkowania, tj. na każdej drodze publicznej w tej strefie. Nie jest dopuszczalne uznanie za wyznaczone miejsce, terenu całej strefy płatnego parkowania.  ...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie nie istnieje na całym wydzielonym obszarze stanowiącym strefę płatnego parkowania, tj. na każdej drodze publicznej w tej strefie. Nie jest dopuszczalne uznanie za wyznaczone miejsce, terenu całej strefy płatnego parkowania.  ...

Stopień przyczynienia jest uzależniony od różnych okoliczności

15.09.2017

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach wskazał, że jeśli Pasażer zgadza się na prowadzenie auta przez nietrzeźwego kierowcę, to fakt ów powinien z zasady prowadzić do przyjęcia wyższego niż 20% przyczynienia się do wypadku, jednak istnieją okoliczności, w których może zostać uznany za wystarczający.  
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach wskazał, że jeśli Pasażer zgadza się na prowadzenie auta przez nietrzeźwego kierowcę, to fakt ów powinien z zasady prowadzić do przyjęcia wyższego niż 20% przyczynienia się do wypadku, jednak istnieją okoliczności, w których może zostać uznany za wystarczający.  

Ubezpieczyciele częściej korzystają z nowych technologii

12.09.2017

Branża ubezpieczeniowa coraz częściej korzysta z nowych technologii. Ubezpieczyciele umożliwiają przeprowadzenie całego procesu likwidacji szkód mobilnie, bez konieczności wizyty likwidatora, a nawet rozmowy telefonicznej. Nowe rozwiązania oferują m. in. zgłaszanie szkód za pomocą komunikatora należącego do popularnego portalu społecznościowego....
Branża ubezpieczeniowa coraz częściej korzysta z nowych technologii. Ubezpieczyciele umożliwiają przeprowadzenie całego procesu likwidacji szkód mobilnie, bez konieczności wizyty likwidatora, a nawet rozmowy telefonicznej. Nowe rozwiązania oferują m. in. zgłaszanie szkód za pomocą komunikatora należącego do popularnego portalu społecznościowego....

„Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce”, czyli droższe OC za punkty karne i mandaty?

7.09.2017

Polska Izba Ubezpieczeń ogłosiła „Strategię poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce", która ma zmniejszyć liczbę poszkodowanych w zdarzeniach drogowych, a tym samym ograniczyć koszty dla towarzystw. Firmy ubezpieczeniowe chcą, by nie tylko osoby powodujące wypadki płaciły wyższe składki, ale również te ukarane tylko mandatami i punktami karnymi. ...
Polska Izba Ubezpieczeń ogłosiła „Strategię poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce", która ma zmniejszyć liczbę poszkodowanych w zdarzeniach drogowych, a tym samym ograniczyć koszty dla towarzystw. Firmy ubezpieczeniowe chcą, by nie tylko osoby powodujące wypadki płaciły wyższe składki, ale również te ukarane tylko mandatami i punktami karnymi. ...

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kolarskie ubezpieczenie

Wypadek drogowy – kierowca bez prawa jazdy

Carpooling – kto odpowiada?