Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Komisja lekarska po wypadku – jak wygląda i czy jest konieczna, aby uzyskać odszkodowanie?

DATA: 21.06.2017


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

Miałeś wypadek samochodowy, kierowca wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok twojego auta. Na skutek uderzenia doznałeś obrażeń ciała i rozstroju zdrowia. Zgłosiłeś szkodę z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Ubezpieczyciel na podstawie przedstawionej przez ciebie dokumentacji medycznej przeprowadził zaoczną komisję lekarską, ustalił procent trwałego uszczerbku na zdrowiu i oszacował wysokość odszkodowania. Kwota odszkodowania wypłacona przez ubezpieczyciela wydaje Ci się zbyt niska. Co zrobić w takiej sytuacji? Najlepiej wnioskować o przeprowadzenie naocznej komisji lekarskiej oraz ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jak najczęściej ubezpieczyciel ustala trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego?
Zakłady ubezpieczeń w większości przypadków nie powołują komisji lekarskiej, a lekarz ustala procent trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie dokumentacji leczenia poszkodowanego. Następnie w ten sposób ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest podstawą dla zakładu ubezpieczeń do ustalenia wysokości odszkodowania. W sytuacji, gdy ubezpieczyciel zaniżył procent trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowany na utrudnione zadanie w kwestionowaniu wysokości przyznanego odszkodowania.

Czy naoczna komisja lekarska jest konieczna?
Naoczna komisja lekarska, choć prawnie nie jest wymagana, jest jednym z najważniejszych elementów dochodzenia odszkodowania z tytułu wypadku drogowego, na skutek którego poszkodowany doznał obrażeń ciała. W tym kontekście należy wskazać, iż w Rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego wskazuję się, iż zakład ubezpieczeń powinien w uzasadnionych przypadkach proponować poszkodowanemu przeprowadzenie, za jego zgodą, na koszt zakładu ubezpieczeń badań lekarskich przez lekarza specjalistę lub badań diagnostycznych, jeżeli jest to niezbędne dla ustalenia skutków wypadku dla stanu zdrowia poszkodowanego oraz ustalenia adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy stanem zdrowia poszkodowanego a wypadkiem.

Dlaczego warto  wnioskować o komisję?
Z prostego powodu – naoczne badanie poszkodowanego przez wyspecjalizowanego lekarza pozwoli na  właściwą ocenę urazów zdrowotnych i znacząco podwyższy szanse na zdobycie wyższego odszkodowania. Z tego względu profesjonalni pełnomocnicy reprezentujący poszkodowanych przed ubezpieczycielem wnioskują o przeprowadzenie naocznej komisji i ustalenie właściwego uszczerbku na zdrowiu. Efektem wizyty na komisji lekarskiej jest raport medyczny, który w uzasadnionych przypadkach (wcześniejsze urazy, zwyrodnienia) może być powiększony o pełną dokumentację medyczną poszkodowanego. Raport wygenerowany przez lekarza jest jednym z najważniejszych dokumentów wykorzystywanych do obliczania wysokości odszkodowania. Stanowi on podstawę od odwołania od stanowiska ubezpieczyciela w przypadku zaniżenia wysokości należnego odszkodowania.

Jak wygląda komisja lekarska?
W trakcie wizyty lekarz sprawdza tożsamość poszkodowanego oraz analizuje dokumentacje medyczną z przebiegu leczenia. Następnie zadaje szereg pytań dotyczących wypadku oraz jego skutków. Należy się spodziewać dość szczegółowych pytań, dlatego przed wizytą warto przypomnieć sobie, jak przebiegał wypadek, jak zmieniały się obrażenia, jakie działania medyczne zostały podjęte, czy poszkodowany z miejsca wypadku został zabrany do szpitala karetką pogotowia, jak udało się dotrzeć do domu. Należy przy tym podkreślić, iż szczegółowe przekazanie informacji i należyte ich zrozumienie przez lekarza jest kluczem do stworzenia rzetelnego raportu, który stanowi jeden z najważniejszych dokumentów będących podstawą do oszacowania i wypłaty odszkodowania. Reasumując badanie polega na rozmowie poszkodowanego z lekarzem na temat obrażeń wynikających z wypadku oraz przebadaniu przez lekarza miejsc, w których pojawiły się urazy i sprawdzeniu ogólnego stanu zdrowia poszkodowanego.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika?
Po każdej komisji lekarskiej ubezpieczyciel wygeneruje raport medyczny, po otrzymaniu którego należy dokładnie sprawdzić treść dokumentu i upewnić się, iż zostały w nim uwzględnione wszystkie opisane na komisji urazy i skutki wypadku drogowego. Należy pamiętać, że ustalenie rozmiarów uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego będzie się różnić w zależności od konkretnego przypadku oraz niestety w zależności od ubezpieczyciela. Każdy zakład ubezpieczeń stosuje bowiem własne tabele trwałego uszczerbku na zdrowiu, dlatego sprawy odszkodowań warto powierzyć profesjonalnemu pełnomocnikowi, który dopilnuje, aby zakład ubezpieczeń nie dokonał zaniżenia trwałego uszczerbku na zdrowiu, a tym zaniżenia należnego odszkodowanie. Profesjonalny pełnomocnik sprawdzi także, czy komisja lekarska została przeprowadzona z udziałem lekarzy odpowiednich specjalizacji, tym bardziej zatem warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Newsy

Bez dowodu rejestracyjnego i dokumentu ubezpieczenia na polskich drogach

14.05.2018

Przyjęte 9 maja przepisy przewidują, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego (DR/PC) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.), jeśli poruszają się po terytorium ...
Przyjęte 9 maja przepisy przewidują, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego (DR/PC) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.), jeśli poruszają się po terytorium ...

Obowiązkowe badania dla seniorów – czy będą obowiązywać w Polsce?

18.04.2018

Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich tak i w Polsce już wkrótce możliwa będzie sytuacja, w której zostaną wprowadzone obowiązkowe badania dla kierowców powyżej 60. roku życia. Cel to poprawa bezpieczeństwa na drogach. ...
Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich tak i w Polsce już wkrótce możliwa będzie sytuacja, w której zostaną wprowadzone obowiązkowe badania dla kierowców powyżej 60. roku życia. Cel to poprawa bezpieczeństwa na drogach. ...

Potwierdzenie zakupu OC już niepotrzebne?

9.04.2018

Ministerstwo Cyfryzacji ma już gotowy projekt zmian w przepisach, w wyniku których kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą poświadczenia zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Te ustalenia potwierdził minister Marek Zagórski, który dodatkowo zdradził, że projekt został już zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z ni...
Ministerstwo Cyfryzacji ma już gotowy projekt zmian w przepisach, w wyniku których kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą poświadczenia zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Te ustalenia potwierdził minister Marek Zagórski, który dodatkowo zdradził, że projekt został już zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z ni...

Stawki za holowanie niezgodne z prawem

14.03.2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że uchwała Rady Warszawy o wysokości opłat za odholowanie aut, obowiązujących w 2016 roku, jest nieważna. Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że stawka opłat powinna być dostosowana do faktycznych kosztów usuwania pojazdów, obowiązujących na terenie konkretnego powiatu. Tymczasem Rada Warszawy za...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że uchwała Rady Warszawy o wysokości opłat za odholowanie aut, obowiązujących w 2016 roku, jest nieważna. Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że stawka opłat powinna być dostosowana do faktycznych kosztów usuwania pojazdów, obowiązujących na terenie konkretnego powiatu. Tymczasem Rada Warszawy za...

Wjazd na rondo bez kierunkowskazu

12.03.2018

Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że rondo należy traktować jak zwykłe skrzyżowanie i nie ma sensu włączanie lewego kierunkowskazu w momencie, gdy wjeżdżamy na rondo, by skręcić w lewo. Sygnalizujemy dopiero chęć zjazdu ze skrzyżowania. Identycznej interpretacji znaku „ruch okrężny” dokonały już tr...
Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że rondo należy traktować jak zwykłe skrzyżowanie i nie ma sensu włączanie lewego kierunkowskazu w momencie, gdy wjeżdżamy na rondo, by skręcić w lewo. Sygnalizujemy dopiero chęć zjazdu ze skrzyżowania. Identycznej interpretacji znaku „ruch okrężny” dokonały już tr...

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kolarskie ubezpieczenie

Wypadek drogowy – kierowca bez prawa jazdy

Carpooling – kto odpowiada?