Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Kary za brak OC

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 5.12.2014


KATEGORIA: UFG


Drukuj

Jeżeli posiadacz pojazdu nie ma ważnego ubezpieczenia OC ppm może zostać obciążony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny karą za brak OC.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy do kategorii ubezpieczeń obowiązkowych. Oczywistym zatem jest, że w przypadku niedopełnienia ciążącego obowiązku prawnego, posiadacz pojazdu zostanie ukarany. Oprócz kary za brak OC, w przypadku wyrządzenia szkody „nieubezpieczonym pojazdem” posiadacz może także być zobowiązany do zwrotu wypłaconego poszkodowanemu przez UFG odszkodowania, o czym szczegółowo w artykule Właściciel pojazdu nieubezpieczonego odpowiada nawet, gdy nie jest sprawcą.

W jaki sposób Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może dowiedzieć się o tym, że nie ma OC?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może powziąć wiedzę o fakcie braku OC np. od funkcjonariuszy Policji, którzy przeprowadzają bądź to rutynową kontrolę, bądź zatrzymali kierowcę z uwagi na przekroczenie prędkości czy naruszenie innych przepisów. Może zdarzyć się także sytuacja, że o braku OC UFG dowie się na skutek rutynowego sprawdzania informacji o polisach OC przekazywanych przez ubezpieczycieli do UFG.

Jakie kary za brak OC?

Wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie stawki te uzależnione są też od kategorii pojazdów. I tak:

– dla samochodów osobowych kara stanowi równowartość dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę;

– dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów kara stanowi równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

– dla pozostałych pojazdów kara stanowi równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kwoty wyliczane w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia zaokrągla się do pełnych 10 zł.

Nie bez znaczenia pozostaje jednak długość okresu, w którym posiadacz nie ma ubezpieczenia OC. Jeżeli okres ten nie jest zbyt długi, kary te są umniejszone. Kara wyniesie 100% opłaty, gdy okres pozostawania posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej przekracza 14 dni. Gdy okres ten nie przekracza 14 dni, kara wynosi 50% opłaty, natomiast gdy okres nie przekracza 3 dni, kara wynosi 20% opłaty.

Kto odpowiada za brak OC, gdy nabywca nie wykupił ubezpieczenia OC?

W sytuacji, gdy pojazd został sprzedany (a w chwili sprzedaży posiadał ważne ubezpieczenie OC), to na nabywcy ciąży obowiązek „przedłużenia” ubezpieczenia. Jeżeli w takiej sytuacji zbywca zostanie wezwany do zapłaty kary, wystarczy przedstawić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu odpowiednią dokumentację potwierdzającą tę okoliczność (dowód zbycia, dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC, obowiązującej do dnia sprzedaży pojazdu).

Obowiązek uiszczenia kary za brak OC należy spełnić w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku niedotrzymania ww. terminu, UFG skieruje sprawę na drogę administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

Newsy

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Ubezpieczyciel będzie miał obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego?

24.06.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Karambol

Skąd UFG wie o braku OC

Mobilna pomoc od UFG