Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Dopłata do odszkodowania, odkup szkody. Co to jest i czy warto?

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 21.11.2018


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Miałeś stłuczkę, odszkodowanie które otrzymałeś jest zaniżone, zastanawiasz się co robić ? I wtedy pojawiają się propozycje sprzedaży - odkupu wierzytelności.

Xaltum, odszkodowania

W ostatnich kilku latach niezwykle rozwinęła się specjalizacja niektórych firm w dochodzeniu odszkodowań. Na pewno wielokrotnie zdarzało  Ci się  otrzymywać oferty typu „wysokie dopłaty do odszkodowań’’, „miałeś kolizję ? dopłacimy do Twojego odszkodowania” czy też ,,wykup odszkodowań”.  Bodźcem do składania  takich propozycji jest okoliczność iż, zaniżanie  wypłat z ubezpieczenia jest dla ubezpieczycieli nadal bardziej opłacalne, aniżeli wypłata pełnego odszkodowania już w postępowaniu likwidacyjnym, i to pomimo zapłaty późniejszych kosztów procesu.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej co tak naprawdę kryje się pod pojęciem sprzedaż wierzytelności i czy warto sprzedać wierzytelność ?

Co to jest odkup odszkodowania  ?

To nic innego jak sprzedaż prawa do dochodzenia wyższego odszkodowania od ubezpieczyciela. Odbywa się to w drodze umowy cesji wierzytelności.

Cesja wierzytelności jest umową zawieraną przez dotychczasowego wierzyciela z osobą trzecią. Kodeks cywilny umożliwia przelanie wierzytelności (długu) do majątku osoby trzeciej. Upraszczając jeżeli mamy wierzytelność to zawierając umowę cesji prawo do dochodzenia tej wierzytelności (roszczenie o dopłatę odszkodowania)  otrzymuje druga strony umowy. Z kolei my za sprzedaż w ten sposób swojej szkody otrzymujemy kwotę zgodnie z zawartą umową.

W wyniku sprzedaży wierzytelności na miejsce pierwotnego wierzyciela wchodzi podmiot który nabył wierzytelność i to on staje się w ten sposób właścicielem roszczeń związanych ze szkodą, która powstała w naszym pojeździe. W tym momencie poszkodowany traci  prawo do występowania na swoją rzecz o dopłatę zaniżonego odszkodowania.

Jakie szkody można sprzedać ?

Nie można sprzedać każdej szkody. Przedmiotem sprzedaży mogą być tylko szkody o charakterze majątkowym  – np. z tytułu uszkodzonego samochodu, zniszczonego mieszkania, ukradzionego telefonu. Natomiast polskie prawo nie pozwala sprzedać szkody na osobie, dlatego nie możemy zbyć prawa do zadośćuczynienia.

Przy szkodach z OC sprawcy, istotny jest też okres jaki minął od powstania szkody. Należy pamiętać, że nie może on być dłuższy niż trzy lata.

Jak są korzyści ze  sprzedaży wierzytelności ?

Po sprzedaży wierzytelności uzyskujemy szybką gotówkę, a ryzyko i koszty ewentualnie przegranego procesu ponosi kupujący szkodę.

Należy pamiętać, że procedury odwoławcze na etapie likwidacji lub dalej ewentualnie skierowanie sprawy na drogę procesu  jest niezwykle czasochłonne i wydłuża czas oczekiwania na gotówkę.  W tej sytuacji rozsądną decyzją jest sprzedaż wierzytelności. Pieniądze otrzymamy w przeciągu kilka dni. Inna kwestią wymagającą  rozważenia jest czy jesteśmy  skłonni  ponieść koszty dochodzenia odszkodowania w procesie sądowym. Procesy sądowe są w Polsce długotrwałe, wykazanie wysokości dochodzonego roszczenia będzie wymagało powołania dowodu z opinii biegłego, co stanowi spory wydatek. Nadto, nie będąc specjalistami zarówno w wycenie szkód jak i w profesjonalnym prowadzeniu procesu, podejmujemy spore ryzyko przegrania sprawy.  Tym samym sprzedając szkodę oszczędzamy czas i nerwy.

Obowiązki po sprzedaży wierzytelności

Sprzedaż szkody nie jest dodatkowym odszkodowaniem, a jest wynagrodzeniem ustalanym na zasadzie swobody umów, w związku z tym jest objęta podatkiem dochodowym i powstaje konieczność odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Innym obowiązkiem mogącym się pojawić po stronie poszkodowanego, który zbył wierzytelności to konieczność ewentualnego pojawienia się w sądzie w charakterze świadka.

Podmiot, który nabył od nas wierzytelność, będzie dochodził zaniżonego odszkodowania w sądzie, dlatego może zaistnieć  potrzeba ponownego przeanalizowania okoliczności zdarzenia czy też wyjaśnienia co stało się z pojazdem po szkodzie, czy został naprawiony. Gdy już dostaniemy wezwanie do Sądu na świadka, istotną kwestią jest iż  na takie wezwanie należy się stawić, lub gdy nie możemy tego zrobić przedstawić usprawiedliwienie nieobecności. W innym przypadku sąd nałoży na nas grzywnę, lub w ostateczności zarządzi doprowadzenie przez policję.   

Wezwania poszkodowanych zdarzają się rzadko, ale należy liczyć się z taką ewentualnością. Co ważne rola świadka w procesie nie oznacza, że jesteśmy stroną postępowania, dlatego też poza wyżej wymienionym konsekwencjami niestawiennictwa na rozprawie (grzywna, doprowadzenie przez Policję) nie ponosimy innych sankcji np. nie zostaniemy obciążeni kosztami procesu.

 

odszkodowania, Xaltum

 

Podsumowanie

Należy pamiętać o tym, że poszkodowani wobec ubezpieczycieli posiadają mocno ograniczone środki dzięki którym są w stanie skutecznie wpłynąć na decyzję ubezpieczyciela na etapie postępowania likwidacyjnego. Od decyzji ubezpieczyciela można się odwołać, ale skuteczność takiego odwołania jest w zasadzie nikła. Potwierdza to stale rosnąca liczba spraw sądowych przy udziale profesjonalnych pełnomocników o zapłatę zaniżonego odszkodowania.

Powyższe wskazuje, że dopiero wystąpienie na drogę sądową przez profesjonalistów daje realne szanse uzyskania należnego odszkodowania, dlatego gdy nie mamy sił i środków na sądową bitwę, wybór sprzedaży wierzytelności wydaje się być kompromisowym rozwiązaniem.   

Newsy

Wyłączna wina poszkodowanego w postępowaniu karnym nie oznacza braku odpowiedzialności ubezpieczyciela w postępowaniu cy...

21.03.2019

Tak wynika z najnowszego wyroku Sądu Najwyższego (II CSK 1/18), który wskazał, że wbrew ustaleniom dokonanym na etapie postępowania karnego, zachowania rowerzystki nie można uznać za jedyną przyczynę wypadku. Sąd stwierdził jednak, że rowerzystka w sposób znaczny przyczyniła się do powstania szkody, bowiem jechała niesprawnym rowerem, bez oświetlen...
Tak wynika z najnowszego wyroku Sądu Najwyższego (II CSK 1/18), który wskazał, że wbrew ustaleniom dokonanym na etapie postępowania karnego, zachowania rowerzystki nie można uznać za jedyną przyczynę wypadku. Sąd stwierdził jednak, że rowerzystka w sposób znaczny przyczyniła się do powstania szkody, bowiem jechała niesprawnym rowerem, bez oświetlen...

Dokument prawa jazdy nie będzie już potrzebny?

19.03.2019

Zgodnie z najnowszym projektem Ministerstwa Cyfryzacji dot. tzw. pakietu deregulacyjnego, zniesiony zostanie obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy podczas kierowania pojazdem.Wszystko wskazuje na to, że oprócz dowodów rejestracyjnych pojazdu, już w tym roku w domu będziemy mogli zostawić także i dokument prawa jazdy....
Zgodnie z najnowszym projektem Ministerstwa Cyfryzacji dot. tzw. pakietu deregulacyjnego, zniesiony zostanie obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy podczas kierowania pojazdem.Wszystko wskazuje na to, że oprócz dowodów rejestracyjnych pojazdu, już w tym roku w domu będziemy mogli zostawić także i dokument prawa jazdy....

W Europie będą częstsze kontrole obowiązkowego ubezpieczenia OC

13.03.2019

Parlament Europejski zamierza zwiększyć kontrole obowiązkowego ubezpieczenia OC. Kontrole mają odbywać się przy pomocy systemu automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych. Tym samym mandat z zagranicy za brak OC będzie można otrzymać nawet, jeżeli nie zostaniemy zatrzymani do kontroli.
Parlament Europejski zamierza zwiększyć kontrole obowiązkowego ubezpieczenia OC. Kontrole mają odbywać się przy pomocy systemu automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych. Tym samym mandat z zagranicy za brak OC będzie można otrzymać nawet, jeżeli nie zostaniemy zatrzymani do kontroli.

Z roku na rok wyższe odszkodowania

11.03.2019

Ubezpieczyciele z roku na rok wypłacają coraz wyższe odszkodowania. W 2018 roku wypłacili 10,5 mld złotych odszkodowań i innych świadczeń, co oznacza 3% wzrost wypłat w stosunku do poprzedniego roku.
Ubezpieczyciele z roku na rok wypłacają coraz wyższe odszkodowania. W 2018 roku wypłacili 10,5 mld złotych odszkodowań i innych świadczeń, co oznacza 3% wzrost wypłat w stosunku do poprzedniego roku.

Hipotetyczne koszty naprawy podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania

21.02.2019

Sąd Najwyższy odmawiając podjęcia uchwały po raz kolejny podkreślił, że faktyczna naprawa pojazdu pozostaje bez znaczenia dla wysokości odszkodowania, a zatem hipotetyczne koszty naprawy w przeważającej ilości przypadków powinny być podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania (sygn. akt: III CZP 91/18).
Sąd Najwyższy odmawiając podjęcia uchwały po raz kolejny podkreślił, że faktyczna naprawa pojazdu pozostaje bez znaczenia dla wysokości odszkodowania, a zatem hipotetyczne koszty naprawy w przeważającej ilości przypadków powinny być podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania (sygn. akt: III CZP 91/18).

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...