Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Czy możliwe jest naprawienie szkody zarówno w postępowaniu karnym jak i cywilnym?

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 17.01.2018


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

W sytuacji, gdy w związku z wypadkiem toczy się postępowanie karne przeciwko sprawcy, poszkodowany co do zasady ma możliwość dochodzenia naprawienia szkody zarówno na drodze cywilnej jak i karnej. Czy to oznacza, że poszkodowany otrzyma podwójne odszkodowanie?

Opowiadając na to pytanie, zacząć należy od tego, że zgodnie z podstawowymi zasadami prawa odszkodowań, odszkodowanie nie może doprowadzić do wzbogacenia poszkodowanego. Ma ono na celu zrekompensowanie doznanych przez poszkodowanego szkód majątkowych i niemajątkowych. Uwzględniając powyższe, nie ma zatem możliwości, aby ta sama szkoda była naprawiana dwukrotnie.

Nie jest to jednak jednoznaczne z tym, że orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym uniemożliwia dochodzenie świadczeń odszkodowawczych w procesie cywilnym, czy wypłacenie ich przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Może bowiem mieć miejsce sytuacja tego rodzaju, że orzeczony w postępowaniu karnym obowiązek naprawienia szkody nie doprowadzi do naprawienia całej szkody. Wtedy jak najbardziej aktualne i zasadne pozostają roszczenia zgłaszane w postępowaniu cywilnym, jednak jedynie w pozostałym zakresie, tj. w zakresie dotychczas nienaprawionej szkody.

Istotne jest przy tym, że dla ustalenia wysokości dotychczas naprawionej szkody, nie ma znaczenia, czy sprawca wypadku naprawił na podstawie wyroku karnego szkodę, czy też nie. Uwzględnia się bowiem sam fakt zobowiązania sprawcy do jej naprawienia. W postępowaniu cywilnym ubezpieczyciel sprawcy wypadku pokryje zatem jedynie pozostałą część szkody, nie wypłacając na rzecz poszkodowanego tej części odszkodowania, która należna jest bezpośrednio od sprawcy wypadku na mocy wyroku karnego. Może to spowodować, że pomimo orzeczenia wyrokiem karnym obowiązku naprawienia szkody, w rzeczywistości poszkodowany nie otrzyma należnego mu odszkodowania, z uwagi na złą sytuację finansową sprawcy wypadku. Dlatego też warto rozważyć, czy dochodzenie naprawienia szkody w postępowaniu karnym jest działaniem celowym. Częstokroć poszkodowany nie ma wiedzy o statusie materialnym sprawcy wypadku i zachodzi ryzyko co do ewentualnej wypłacalności takiej osoby. W przypadku ubezpieczycieli, sytuacja ta wygląda zgoła odmiennie, bowiem co do zasady nie zachodzi tu ryzyko ich niewypłacalności.

Należy także pamiętać, że w postępowaniu karnym sąd może, a w pewnych sytuacjach zobowiązany jest orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę. Przez wiele lat, a właściwie nadal nie ma jednoznacznego stanowiska co do charakteru nawiązki, jak i obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym. W ostatnich latach Sąd Najwyższy stwierdził, że środki te, w tym także nawiązka, mają przede wszystkim kompensacyjny charakter, ale nie można też zapominać o ich funkcji penalnej. Dlatego też orzeczenie przez sąd karny nawiązki na rzecz pokrzywdzonego także może spowodować umniejszenie należnych w postępowaniu cywilnym świadczeń odszkodowawczych o kwotę odpowiadającą kwocie orzeczonej nawiązki.

Warto zatem przemyśleć kwestię zgłaszania wniosku o naprawienie szkody w postępowaniu karnym. W wielu przypadkach szybszym i pewniejszym sposobem uzyskania należnych świadczeń jest zwrócenie się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku o wypłacenie zadośćuczynienia i odszkodowania.

 

Newsy

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Sąd Najwyższy ponownie potwierdza, że ubezpieczyciel powinien zwrócić poszkodowanemu lub nabywcy wierzytelności koszty e...

3.09.2019

Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...
Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...

28.08. dzień walki z zanieczyszczeniami powietrza – będą kontrole

28.08.2019

W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  
W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  

Pomagając można przyczynić się do powstania szkody

22.08.2019

Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...
Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...