Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Marta Pniewska-Kaczmarek

Cofnięty licznik  i co dalej  – uprawnienia kupującego

Marta Pniewska-Kaczmarek

AUTOR: Marta Pniewska-Kaczmarek


DATA: 19.10.2018


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

KARA ZA COFNIĘTY LICZNIK W SAMOCHODZIE

18 wrześnie 2018r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny.  Zaproponowano w nim rozwiązania, które mają na celu ograniczenie działań polegających na cofaniu liczników w pojazdach mechanicznych, a zwłaszcza w używanych samochodach osobowych importowanych do Polski. W praktyce chodzi o występując na dużą skale proceder oszukiwania nabywców aut, w których został cofnięty licznik. Nieświadomie kupują oni pojazd z wyższym przebiegiem, często nienadający się do użytku, płacąc za niego drożej niż wskazywałby na to jego rzeczywisty stan techniczny.

Zgodnie z projektem, przewidziano karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia  dla osoby zmieniającej wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerującej w prawidłowość jego pomiaru. W praktyce oznacza to, że taka sama kara grozić będzie wykonawcy tej czynności, np. mechanikowi z warsztatu samochodowego jak i zlecającemu tę czynność – najczęściej handlarzowi lub właścicielowi pojazdu.

Przewidziano także nałożenie kary grzywny do 3000 zł na właściciela lub posiadacza pojazdu w przypadku niezgłoszenia w terminie w stacji kontroli pojazdu faktu wymiany licznika na nowy, uniemożliwienia diagnoście dokonania odczytu wskazania wymienionego drogomierza czy też uniemożliwienia uprawnionym organom w trakcie kontroli ruchu drogowego odczytu wskazania drogomierza pojazdu, pojazdu holowanego lub pojazdu przewożonego.(zaproponowano, aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem zmian w Kodeksie karnym, które miałyby wejść w życie  1 stycznia 2019 r.)

Powyższe oznacza, więc że podjęto w końcu kroki zmierzające do wyeliminowania możliwości cofania liczników w pojazdach używanych.

COFNIĘTY LICZNIK A UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO

Co natomiast możemy zrobić w przypadku gdy kupiliśmy auto,  w którym jak się później okazało został cofnięty licznik.  W takiej sytuacji nie jesteśmy pozbawieni ochrony prawnej i w zależności od tego od kogo pojazd nabyliśmy oraz czy dokonaliśmy tego jako konsument czy jako przedsiębiorąca przysługują nam nieco odrębne uprawnienia.

 

RĘKOJMIA –  OBNIŻENIE CENY CZY ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

ZASADA: sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 

W przypadku zakupu samochodu z cofniętym licznikiem zainteresowani będziemy skorzystaniem z uprawnienia w postaci odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny zakupionego pojazdu. Aby skorzystać z jednej z powyższych możliwości oświadczenie w tym zakresie należy złożyć sprzedawcy w terminie roku od stwierdzenia istnienia wady.

 

PAMIĘTAJ:  w przypadku złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą co oznacza, że strony zobowiązane są zwrócić sobie wszystko co wzajemnie świadczyły na swoją rzecz.

 

W przypadku gdy jesteś konsumentem i kupiłeś pojazd warto, żebyś zwrócił uwagę na pewne dodatkowe przysługujące Ci uprawienia. Termin roczny na zawiadomienie sprzedającego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny zakupionego pojazdu liczony od stwierdzenia wady nie może zakończyć się dla Ciebie przed upływem dwóch lat od wydana rzeczy. Zwróć także uwagę, że jeżeli jesteś konsument a przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać w umowie ograniczona, jednak nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Z kolei w przypadku gdy dokonałeś zakupu samochodu jako przedsiębiorca nie możesz zapomnieć, że  utracisz uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadałeś rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomiłeś niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, natomiast w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomiłeś sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Oznacza to, że kupujący będący przedsiębiorcą jako profesjonalista powinien dołożyć należytej staranności  i zbadać nabywaną rzecz w chwili jej otrzymania.

 

ZAWARCIE UMOWY KUPNA SAMOCHODU POD WPŁYWEM BŁĘDU

Co więcej w przypadku gdyby fakt cofnięcia licznika wyszedł na jaw dopiero w momencie gdy nie będziemy mogli z uwagi na upływ czasu skorzystać już w uprawnień z rękojmi, możemy jeszcze skorzystać z możliwości uchylenia się od skutków prawnych złożonego przez siebie oświadczenia woli – czyli zawartej umowy.  Wykazać wtedy musimy, że została ona zawarta pod wpływem błędu to jest w sytuacji, w której gdybyśmy oceniając sprawę rozsądnie i składając oświadczenie woli nie działali pod wpływem błędu nie złożylibyśmy oświadczenia takiej treści czyli nie kupilibyśmy samochodu gdybyśmy wiedzieli, że licznik przebiegu kilometrów został w nim cofnięty. Możemy tego dokonać w terminie roku od wyrycia błędu, poprzez złożenie oświadczenia  na piśmie stronie przeciwnej o uchyleniu się od skutków prawnych zawartej pod wpływem błędu umowy.

 

 

Podsumowując stwierdzić należy, iż proponowana nowelizacja przepisów jest korzystna dla wszystkich nabywców auta na rynku pojazdów używanych, ma ona na celu przede wszystkim zwiększenie pewności co do rzeczywistego stanu technicznego kupowanego pojazdu. Oczywistym jest, że nie od razu uda się wyeliminować nielegalny proceder cofania liczników ale może chociaż wysokie kary odstraszą część osób chcących dokonać takiego czynu. Jednocześnie jednak pamiętajmy, że nawet w przypadku gdy zostaliśmy oszukani i kupiliśmy pojazdy z cofniętym licznikiem to przysługują nam prawne możliwości odzyskania zapłaconych pieniędzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsy

Zapłata składki potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia

13.02.2019

Wskazał na to Sąd Apelacyjny  w Warszawie (VI ACa 602/17). Ubezpieczony złożył wniosek o objęcie ochroną ubezpieczeniową i  opłacił składkę. Ubezpieczyciel twierdził, że nie wyraził zgody na zawarcie umowy w kształcie wskazanym we wniosku o zawarcie ubezpieczenia, ponieważ ryzyko zajścia zdarzenia było zbyt duże. Ubezpieczyciel wystawił polisę o in...
Wskazał na to Sąd Apelacyjny  w Warszawie (VI ACa 602/17). Ubezpieczony złożył wniosek o objęcie ochroną ubezpieczeniową i  opłacił składkę. Ubezpieczyciel twierdził, że nie wyraził zgody na zawarcie umowy w kształcie wskazanym we wniosku o zawarcie ubezpieczenia, ponieważ ryzyko zajścia zdarzenia było zbyt duże. Ubezpieczyciel wystawił polisę o in...

Będą nowe znaki drogowe – warto je znać

12.02.2019

Mowa o znakach D-51a i D-51b, które informują o początku i końcu odcinkowego pomiaru prędkości. Zarządcy dróg będą mieli dwa lata na wymianę oznakowania. Projekt obecnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji.

Mowa o znakach D-51a i D-51b, które informują o początku i końcu odcinkowego pomiaru prędkości. Zarządcy dróg będą mieli dwa lata na wymianę oznakowania. Projekt obecnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji.

Właściciele stacji benzynowej odpowiadają na zasadzie ryzyka, ale nie zawsze w 100%

4.02.2019

Za wypadek na stacji benzynowej, właściciele stacji odpowiadają niezależnie od swojej winy (na zasadzie ryzyka). Poszkodowany może jednak przyczynić się do powstania szkody, a w konsekwencji należne mu świadczenia mogą zostać odpowiednio umniejszone. Przypomniał o tym Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 132/18), który podzielając argumentację Sądu Okręgo...
Za wypadek na stacji benzynowej, właściciele stacji odpowiadają niezależnie od swojej winy (na zasadzie ryzyka). Poszkodowany może jednak przyczynić się do powstania szkody, a w konsekwencji należne mu świadczenia mogą zostać odpowiednio umniejszone. Przypomniał o tym Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 132/18), który podzielając argumentację Sądu Okręgo...

Platforma do identyfikacji przestępczości ubezpieczeniowej

1.02.2019

4 lutego ruszy specjalne narzędzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, które umożliwi wykrywanie na szerszą skalę przestępczości ubezpieczeniowej, w tym przede wszystkim typowanie podejrzanych zdarzeń. Z platformy będą mogli korzystać ubezpieczyciele. UFG zamierza także opublikować na swojej stronie ważne dla kierowców informacje, np. jak n...
4 lutego ruszy specjalne narzędzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, które umożliwi wykrywanie na szerszą skalę przestępczości ubezpieczeniowej, w tym przede wszystkim typowanie podejrzanych zdarzeń. Z platformy będą mogli korzystać ubezpieczyciele. UFG zamierza także opublikować na swojej stronie ważne dla kierowców informacje, np. jak n...

Krzywdą jest także brak możliwości samodzielnego prowadzenia pojazdu

23.01.2019

Tak uznał Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (wyrok z dnia 30.11.2018 r., sygn. akt: I C 194/17). Sąd ten podkreślił, że wszystkie cierpienia oraz powstałe ograniczenia w życiu, brak możliwości realizacji planów życiowych, np. samodzielna jazda samochodem, która daje oczywiste poczucie samodzielności, wręcz wolności, a także ciągle odczuwalne dolegliwoś...
Tak uznał Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (wyrok z dnia 30.11.2018 r., sygn. akt: I C 194/17). Sąd ten podkreślił, że wszystkie cierpienia oraz powstałe ograniczenia w życiu, brak możliwości realizacji planów życiowych, np. samodzielna jazda samochodem, która daje oczywiste poczucie samodzielności, wręcz wolności, a także ciągle odczuwalne dolegliwoś...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...