Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Maciej Wojciechowski

Brak znaku nie zwalnia zarządcy drogi z odpowiedzialności za szkodę

Maciej Wojciechowski

AUTOR: Maciej Wojciechowski


DATA: 15.06.2020


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

W przypadku szkody polegającej na zderzeniu pojazdu z dziką zwierzyną, podmiotem co do zasady odpowiedzialnym w przeważającej części przypadków jest zarządca drogi oraz jego ubezpieczyciel w zakresie OC. Zdarza się jednak, że odmawia on wypłaty odszkodowania. Czy kwestionowanie tego obowiązku jest uzasadnione?

Auto do naprawy, a zarządca się uchyla od zapłaty

Tematyka odpowiedzialności za szkodę w pojeździe wynikającej ze zderzenia ze zwierzyną poruszana była już na naszych łamach w publikacji: http://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl/kto-zaplaci-za-kolizje-z-dzikiem/2015/03/06/. Od tego czasu praktyka zarządców dróg oraz ich ubezpieczycieli nie uległa zmianie, w dalszym ciągu powtarzają się przypadki odmowy zapłaty odszkodowania. W szczególności do odmowy dochodzi w sytuacji, w której przy drodze brak było znaku ostrzegawczego, a w ocenie zarządcy brak było podstaw do jego umieszczenia.

Brak znaku – kto odpowiada?

Spór o zapłatę odszkodowania przez zarządcę drogi w przypadku uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji z dziką zwierzyną rozpatrywany był przez Sąd Rejonowy w Ostródzie w sprawie o sygn. akt I C 403/19. Kierujący pojazdem powód, poruszając się po drodze, uderzył w przechodzącą przez jezdnię watahę dzików. W miejscu kolizji brak było znaku drogowego, który ostrzegałby o dzikich zwierzętach.

Pozwany w sprawie ubezpieczyciel zarządcy drogi zakwestionował obowiązek zapłaty. W jego ocenie zarządca nie otrzymał od obwodu łowieckiego informacji o bytowaniu zwierząt w rejonie zdarzenia – tym samym uznano, że zarządca nie zaniedbał swoich obowiązków w zakresie oznaczenia drogi.

Aktywne badanie zagrożenia obowiązkiem zarządcy drogi

Sąd w toku postępowania ustalił jednak, że w okresie ponad roku od daty zdarzenia nie przeprowadzono badania zagrożenia w wyniku migracji zwierzyny w miejscu, w którym doszło do wypadku. Co więcej, w okresie tym wielokrotnie dochodzić miało do kolizji z dziką zwierzyną, o czym zaświadczyli powołani w sprawie świadkowie – byli członkowie koła łowieckiego – jak  również szkód w uprawach, w związku z wzmożoną aktywnością zwierząt.

Tym samym sąd uznał, że poszkodowany wykazał w sposób jednoznaczny, że zarządca dopuścił się zaniechania w wykonywaniu swoich obowiązków. Gdyby wykonywał je sumiennie, pozyskałby stosowne informacje posiadane przez koło łowieckie, czego skutkiem byłoby postawienie znaku ostrzegawczego w miejscu, w którym doszło do kolizji.

Jak zaznaczył przy tym sąd, obowiązki informacyjne co do umieszczenia znaków nie są uzależnione od tego, czy doszło do konkretnej liczby wypadków. Zapobieganie wypadkom drogowym nie może być wyłącznie warunkowane występowaniem szkód – przeczyłoby to samej idei prewencji.

Co istotne, sąd odrzucił też zarzuty pozwanego co do ewentualnego przyczynienia się poszkodowanego z uwagi na zbyt szybką jazdę. W toku postępowania ustalono, że w momencie zderzenia z watahą dzików, powód poruszał się z prędkością 60 km/h, podczas gdy uniknięcie kolizji byłoby możliwe wtedy, gdyby jechał z prędkością ok. 21 km/h. Tymczasem jak słusznie wskazał sad, skoro dopuszczalna prędkość wynosiła 90 km/h, jazda z tak niską prędkości stanowiłoby utrudnienie dla innych użytkowników ruchu oraz stanowiłaby potencjalne zagrożenie również dla nich – nie jest możliwe zatem czynienie w takiej sytuacji zarzutu, że przez niedostosowanie prędkości przyczynił się do zaistnienia zdarzenia.

W sporze o odszkodowanie nie stoisz na straconej pozycji

Powyżej przywołana sytuacja jednoznacznie wskazuje, że nawet w przypadku kategorycznej odmowy zapłaty odszkodowania przez zarządcę bądź ubezpieczyciela nie stoisz na straconej pozycji. Istotne jest, by podjąć czynności, które zwiększą Twoje szanse powodzenia przy dochodzeniu odszkodowania:

  1. Bezpośrednio po wypadku warto utrwalić zarówno miejsce zdarzenia jak i uszkodzenia pojazdu poprzez wykonanie dokumentacji fotograficznej;
  2. Powiadom odpowiednie służby – jest to istotne również w przypadku, gdy zaistnieje konieczność uprzątnięcia zwłok zwierzyny;
  3. Jeśli w momencie zdarzenia będą uczestniczyć świadkowie – poproś o ich ewentualną pomoc w dochodzeniu roszczeń; zeznania osób postronnych, niezainteresowanych wynikiem sprawy mogą pomóc w uzyskaniu odszkodowania;
  4. Ustal, w obrębie jakiego koła łowieckiego znajduje się droga (lista wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod adresem: http://www.lowiecki.pl/kola_lowieckie.php) – dzięki temu pozyskasz informacje istotne o zarejestrowanej aktywności zwierzyny w tym rejonie.

Odmowa zapłaty odszkodowania nie oznacza jeszcze, że Ci się ono nie należy – tym niemniej również w Twoim interesie jest zapewnienie możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń.

Newsy

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Nᴀ ᴜᴄʜᴡᴀᴌᴇ̨ ᴡ sᴘʀᴀᴡɪᴇ ᴢᴀᴅᴏśᴄ́ᴜᴄᴢʏɴɪᴇɴɪᴀ ᴅʟᴀ ᴏsᴏ́ʙ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋᴏ ᴘᴏsᴢᴋᴏᴅᴏᴡᴀɴᴇɢᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴄᴢᴇᴋᴀᴍʏ....

26.05.2021

Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...
Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały w sprawie zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych...

11.01.2021

Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...
Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...