Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Brak odpowiedzi ubezpieczyciela na odwołanie

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 19.12.2018


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Brak odpowiedzi ubezpieczyciela na odwołanie w ciągu 30 dni powinien oznaczać rozpatrzenie sprawy zgodnie z wolą klienta. Czy jeśli wystąpimy o 1 milion złotych za złamanie ręki i ubezpieczyciel nam nie odpowie, to faktycznie otrzymamy wnioskowaną kwotę?

Xaltum, odszkodowania

Brak odpowiedzi ubezpieczyciela

Odwołanie (reklamacja) od decyzji ubezpieczyciela przysługuje w każdym przypadku, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub wypłaca je w zaniżonej wysokości. Zgodnie z art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, brak odpowiedzi ubezpieczyciela w ciągu 30 dni oznacza „rozpatrzenie reklamacji zgodnie z wolą klienta”. Przepis, mimo że jasny i oczywisty, w praktyce wzbudził znaczne kontrowersje, co wymusiło skierowanie pytania do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy wbrew przepisowi

W uchwale z dnia 13 czerwca 2018 r. (III CZP 113/17) Sąd Najwyższy uznał, że:

Brak odpowiedzi ubezpieczyciela na odwołanie nie oznacza automatycznego uznania roszczeń klienta. Skutkuje tylko przeniesieniem na ubezpieczyciela ciężaru dowodu. To ubezpieczyciel musi w sądzie udowodnić, że roszczenie nie przysługuje lub przysługuje w niższej wysokości.

Karą za milczenie ubezpieczyciela są więc tylko większe obowiązki procesowe, a nie obowiązek uwzględnienia reklamacji.

Skutki milczenia ubezpieczyciela

W praktyce interpretacja zaproponowana przez Sąd Najwyższy niewiele zmienia w sytuacji poszkodowanych. Nadal mogą oni tygodniami oczekiwać na stanowisko ubezpieczyciela, a i tak nie otrzymają kwoty, której żądają. W sądzie będą musieli udowodnić roszczenie – zarówno co do zasady, jak i co do wysokości.

Rozwiązanie ewidentnie rozmija się z celem przepisu, osłabiając jego skuteczność i ochronny charakter wobec poszkodowanych. Tymczasem art. 8 powinien być interpretowany tak jak art. 682 Kodeksu cywilnego, w myśl którego: Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty. W przypadku tego przepisu nikt nie ma wątpliwości, że przyjęcie oferty następuje automatycznie, co wynika z użycia zwrotu „poczytuje się”. Dlaczego więc zwrot „uważa się” użyty w ustawie reklamacyjnej został zinterpretowany inaczej?

odszkodowania, Xaltum

Czy wyrok Sądu Najwyższego wiąże inne sądy

Sąd Najwyższy uznał, że uwzględnianie roszczeń klientów w całości pociągnęłoby zbyt duże konsekwencje finansowe dla podmiotów takich jak ubezpieczyciele czy banki. W efekcie wydał orzeczenie sprzeczne z przepisem. Uchwała z dnia 13 czerwca 2018 r. nie jest oczywiście precedensem, gdyż w Polsce wyroki nie stanowią źródeł prawa i co do zasady nie są wiążące w innych sprawach. Z uwagi na rangę Sądu Najwyższego, w praktyce trudno jednak oczekiwać, że brak odpowiedzi ubezpieczyciela na odwołanie zostanie przez jakikolwiek inny sąd uznany za akceptację roszczeń klienta.

Newsy

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Rzecznik Finansowy pyta SN co z zadośćuczynieniem dla osób bliskich

18.12.2019

Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...
Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie