Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Brak odpowiedzi ubezpieczyciela na odwołanie

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 19.12.2018


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Brak odpowiedzi ubezpieczyciela na odwołanie w ciągu 30 dni powinien oznaczać rozpatrzenie sprawy zgodnie z wolą klienta. Czy jeśli wystąpimy o 1 milion złotych za złamanie ręki i ubezpieczyciel nam nie odpowie, to faktycznie otrzymamy wnioskowaną kwotę?

Xaltum, odszkodowania

Brak odpowiedzi ubezpieczyciela

Odwołanie (reklamacja) od decyzji ubezpieczyciela przysługuje w każdym przypadku, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub wypłaca je w zaniżonej wysokości. Zgodnie z art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, brak odpowiedzi ubezpieczyciela w ciągu 30 dni oznacza „rozpatrzenie reklamacji zgodnie z wolą klienta”. Przepis, mimo że jasny i oczywisty, w praktyce wzbudził znaczne kontrowersje, co wymusiło skierowanie pytania do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy wbrew przepisowi

W uchwale z dnia 13 czerwca 2018 r. (III CZP 113/17) Sąd Najwyższy uznał, że:

Brak odpowiedzi ubezpieczyciela na odwołanie nie oznacza automatycznego uznania roszczeń klienta. Skutkuje tylko przeniesieniem na ubezpieczyciela ciężaru dowodu. To ubezpieczyciel musi w sądzie udowodnić, że roszczenie nie przysługuje lub przysługuje w niższej wysokości.

Karą za milczenie ubezpieczyciela są więc tylko większe obowiązki procesowe, a nie obowiązek uwzględnienia reklamacji.

Skutki milczenia ubezpieczyciela

W praktyce interpretacja zaproponowana przez Sąd Najwyższy niewiele zmienia w sytuacji poszkodowanych. Nadal mogą oni tygodniami oczekiwać na stanowisko ubezpieczyciela, a i tak nie otrzymają kwoty, której żądają. W sądzie będą musieli udowodnić roszczenie – zarówno co do zasady, jak i co do wysokości.

Rozwiązanie ewidentnie rozmija się z celem przepisu, osłabiając jego skuteczność i ochronny charakter wobec poszkodowanych. Tymczasem art. 8 powinien być interpretowany tak jak art. 682 Kodeksu cywilnego, w myśl którego: Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty. W przypadku tego przepisu nikt nie ma wątpliwości, że przyjęcie oferty następuje automatycznie, co wynika z użycia zwrotu „poczytuje się”. Dlaczego więc zwrot „uważa się” użyty w ustawie reklamacyjnej został zinterpretowany inaczej?

odszkodowania, Xaltum

Czy wyrok Sądu Najwyższego wiąże inne sądy

Sąd Najwyższy uznał, że uwzględnianie roszczeń klientów w całości pociągnęłoby zbyt duże konsekwencje finansowe dla podmiotów takich jak ubezpieczyciele czy banki. W efekcie wydał orzeczenie sprzeczne z przepisem. Uchwała z dnia 13 czerwca 2018 r. nie jest oczywiście precedensem, gdyż w Polsce wyroki nie stanowią źródeł prawa i co do zasady nie są wiążące w innych sprawach. Z uwagi na rangę Sądu Najwyższego, w praktyce trudno jednak oczekiwać, że brak odpowiedzi ubezpieczyciela na odwołanie zostanie przez jakikolwiek inny sąd uznany za akceptację roszczeń klienta.

Newsy

Od 11.07. na drogach można spotkać zielone tablice rejestracyjne

12.07.2019

To za sprawą nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zielone tablice rejestracyjne i tzw. profesjonalne dowody rejestracyjne, to nowość która stanowi szczególne ułatwienie dla dealerów samochodowych. Dzięki zmianom, podmioty te będą mogły pozyskać tablice rejestracyjne z zielonymi napisami, które będą mogli używać wielokrotnie na różnych pojazdach. Zmi...
To za sprawą nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zielone tablice rejestracyjne i tzw. profesjonalne dowody rejestracyjne, to nowość która stanowi szczególne ułatwienie dla dealerów samochodowych. Dzięki zmianom, podmioty te będą mogły pozyskać tablice rejestracyjne z zielonymi napisami, które będą mogli używać wielokrotnie na różnych pojazdach. Zmi...

Piesi muszą zachować czujność na przejściach dla pieszych

10.07.2019

Jak wynika z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, aż 85% kierowców przekracza prędkość w rejonach przejścia dla pieszych i nie udziela pieszym pierwszeństwa. Dlatego warto, aby piesi zachowywali szczególną ostrożność i stosowali zasadę ograniczonego zaufania do kierowców pojazdów.
Jak wynika z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, aż 85% kierowców przekracza prędkość w rejonach przejścia dla pieszych i nie udziela pieszym pierwszeństwa. Dlatego warto, aby piesi zachowywali szczególną ostrożność i stosowali zasadę ograniczonego zaufania do kierowców pojazdów.

Zażądanie przez ubezpieczyciela zwrotu pojazdu zastępczego nie oznacza braku prawa poszkodowanego do najmu pojazdu

3.07.2019

Jeżeli ubezpieczyciel nie zapewnia poszkodowanemu pojazdu zastępczego, albo po upływie czasu żąda zwrotu pojazdu zastępczego, wskazując, że dalej nie będzie pokrywał tych kosztów, pomimo, że nie wypłacił jeszcze odszkodowania za szkodę w pojeździe, poszkodowany ma prawo do dalszego najmu, niezależnie od stanowiska ubezpieczyciela (wyrok Sądu Rejono...
Jeżeli ubezpieczyciel nie zapewnia poszkodowanemu pojazdu zastępczego, albo po upływie czasu żąda zwrotu pojazdu zastępczego, wskazując, że dalej nie będzie pokrywał tych kosztów, pomimo, że nie wypłacił jeszcze odszkodowania za szkodę w pojeździe, poszkodowany ma prawo do dalszego najmu, niezależnie od stanowiska ubezpieczyciela (wyrok Sądu Rejono...

Wypłata dla poszkodowanego pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej

3.07.2019

W dniu 02.07.2019 r. przyjęto projekt ustawy dającej ciężko poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych prawo do wypłaty świadczeń mimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej na podstawie przepisów obowiązujących przed 01.01.2006 r., m.in. w polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Po pewnych korektach projekt został przyjęty. Projekt trafi do Sejm...
W dniu 02.07.2019 r. przyjęto projekt ustawy dającej ciężko poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych prawo do wypłaty świadczeń mimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej na podstawie przepisów obowiązujących przed 01.01.2006 r., m.in. w polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Po pewnych korektach projekt został przyjęty. Projekt trafi do Sejm...

Niezweryfikowana informacja od policji o przekroczeniu prędkości jest wystarczająca do zatrzymania prawa jazdy

2.07.2019

To sedno uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01.07.2019 r. (I OPS 3/18). Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, NSA zbadał czy Starosta słusznie jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy na podstawie niezweryfikowanej informacji pozyskanej od  policji o przekroczeniu przez kierowcę prędkości w terenie zabudowanym o 50 k...
To sedno uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01.07.2019 r. (I OPS 3/18). Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, NSA zbadał czy Starosta słusznie jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy na podstawie niezweryfikowanej informacji pozyskanej od  policji o przekroczeniu przez kierowcę prędkości w terenie zabudowanym o 50 k...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie