Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Brak odpowiedzi ubezpieczyciela na odwołanie

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 19.12.2018


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Brak odpowiedzi ubezpieczyciela na odwołanie w ciągu 30 dni powinien oznaczać rozpatrzenie sprawy zgodnie z wolą klienta. Czy jeśli wystąpimy o 1 milion złotych za złamanie ręki i ubezpieczyciel nam nie odpowie, to faktycznie otrzymamy wnioskowaną kwotę?

Xaltum, odszkodowania

Brak odpowiedzi ubezpieczyciela

Odwołanie (reklamacja) od decyzji ubezpieczyciela przysługuje w każdym przypadku, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub wypłaca je w zaniżonej wysokości. Zgodnie z art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, brak odpowiedzi ubezpieczyciela w ciągu 30 dni oznacza „rozpatrzenie reklamacji zgodnie z wolą klienta”. Przepis, mimo że jasny i oczywisty, w praktyce wzbudził znaczne kontrowersje, co wymusiło skierowanie pytania do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy wbrew przepisowi

W uchwale z dnia 13 czerwca 2018 r. (III CZP 113/17) Sąd Najwyższy uznał, że:

Brak odpowiedzi ubezpieczyciela na odwołanie nie oznacza automatycznego uznania roszczeń klienta. Skutkuje tylko przeniesieniem na ubezpieczyciela ciężaru dowodu. To ubezpieczyciel musi w sądzie udowodnić, że roszczenie nie przysługuje lub przysługuje w niższej wysokości.

Karą za milczenie ubezpieczyciela są więc tylko większe obowiązki procesowe, a nie obowiązek uwzględnienia reklamacji.

Skutki milczenia ubezpieczyciela

W praktyce interpretacja zaproponowana przez Sąd Najwyższy niewiele zmienia w sytuacji poszkodowanych. Nadal mogą oni tygodniami oczekiwać na stanowisko ubezpieczyciela, a i tak nie otrzymają kwoty, której żądają. W sądzie będą musieli udowodnić roszczenie – zarówno co do zasady, jak i co do wysokości.

Rozwiązanie ewidentnie rozmija się z celem przepisu, osłabiając jego skuteczność i ochronny charakter wobec poszkodowanych. Tymczasem art. 8 powinien być interpretowany tak jak art. 682 Kodeksu cywilnego, w myśl którego: Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty. W przypadku tego przepisu nikt nie ma wątpliwości, że przyjęcie oferty następuje automatycznie, co wynika z użycia zwrotu „poczytuje się”. Dlaczego więc zwrot „uważa się” użyty w ustawie reklamacyjnej został zinterpretowany inaczej?

odszkodowania, Xaltum

Czy wyrok Sądu Najwyższego wiąże inne sądy

Sąd Najwyższy uznał, że uwzględnianie roszczeń klientów w całości pociągnęłoby zbyt duże konsekwencje finansowe dla podmiotów takich jak ubezpieczyciele czy banki. W efekcie wydał orzeczenie sprzeczne z przepisem. Uchwała z dnia 13 czerwca 2018 r. nie jest oczywiście precedensem, gdyż w Polsce wyroki nie stanowią źródeł prawa i co do zasady nie są wiążące w innych sprawach. Z uwagi na rangę Sądu Najwyższego, w praktyce trudno jednak oczekiwać, że brak odpowiedzi ubezpieczyciela na odwołanie zostanie przez jakikolwiek inny sąd uznany za akceptację roszczeń klienta.

Newsy

Sąd Najwyższy nie chce się powtarzać

~20 godzin temu

Sąd Najwyższy po raz kolejny dał wyraz, że następcze postępowanie z pojazdem po szkodzie nie wpływa na wysokość należnego poszkodowanemu odszkodowania. Sąd ten odmówił bowiem podjęcia uchwały, która odpowiadałaby na pytanie, czy poszkodowany, pomimo tego, że sprzedał pojazd nie naprawiając go, a odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela wraz z ...
Sąd Najwyższy po raz kolejny dał wyraz, że następcze postępowanie z pojazdem po szkodzie nie wpływa na wysokość należnego poszkodowanemu odszkodowania. Sąd ten odmówił bowiem podjęcia uchwały, która odpowiadałaby na pytanie, czy poszkodowany, pomimo tego, że sprzedał pojazd nie naprawiając go, a odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela wraz z ...

Sąd Najwyższy zajmie się kwestią roszczeń w zakresie opieki nad poszkodowanym

9.05.2019

Przez lata nie budziło wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu tzw. kosztów opieki osób trzecich, pomimo tego, że poszkodowany kosztów takich nie poniósł, a opiekę sprawowali najbliżsi poszkodowanego. W ostatnim czasie ubezpieczyciele zmienili jednak front i nagminnie odmawiają wypłaty ww. odszkodowania. Dlate...
Przez lata nie budziło wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu tzw. kosztów opieki osób trzecich, pomimo tego, że poszkodowany kosztów takich nie poniósł, a opiekę sprawowali najbliżsi poszkodowanego. W ostatnim czasie ubezpieczyciele zmienili jednak front i nagminnie odmawiają wypłaty ww. odszkodowania. Dlate...

Nie zapłacimy już za kopię dokumentacji medycznej

24.04.2019

Od maja placówki medyczne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie kopii dokumentacji medycznej, której pacjent dotychczas nie otrzymał. Jeżeli natomiast pacjent wystąpi o ponownie udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, wtedy naliczona zostanie już opłata.
Od maja placówki medyczne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie kopii dokumentacji medycznej, której pacjent dotychczas nie otrzymał. Jeżeli natomiast pacjent wystąpi o ponownie udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, wtedy naliczona zostanie już opłata.

Kary za brak OC takie same dla wszystkich

23.04.2019

Karę za brak OC w wysokości przewidzianej przepisami zapłaci każdy, kto takiego ubezpieczenia nie posiada, bez względu na to czy jest to emeryt poruszający się 20-letnim samochodem, czy też początkujący kierowca poruszający się samochodem z 200-konnym silnikiem. Tak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację, uznając że wysokość ka...
Karę za brak OC w wysokości przewidzianej przepisami zapłaci każdy, kto takiego ubezpieczenia nie posiada, bez względu na to czy jest to emeryt poruszający się 20-letnim samochodem, czy też początkujący kierowca poruszający się samochodem z 200-konnym silnikiem. Tak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację, uznając że wysokość ka...

Hulajnogi zalewają miasta, a regulacji nadal brak

10.04.2019

Pomimo coraz to większej liczby użytkowników elektrycznych hulajnóg, nie ma na chwilę obecną widoków na regulację w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia dla takich pojazdów. Częściej słyszymy o wypadkach z udziałem tego rodzaju pojazdów, przez wzgląd na wzrost ich liczby. Ustawodawcy nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Pojawiają się różne pomysły,...
Pomimo coraz to większej liczby użytkowników elektrycznych hulajnóg, nie ma na chwilę obecną widoków na regulację w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia dla takich pojazdów. Częściej słyszymy o wypadkach z udziałem tego rodzaju pojazdów, przez wzgląd na wzrost ich liczby. Ustawodawcy nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Pojawiają się różne pomysły,...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie