Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Urszula Frąckowiak

Brak aktualnego przeglądu technicznego może oznaczać brak wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC

Urszula Frąckowiak

AUTOR: Urszula Frąckowiak


DATA: 25.10.2018


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC z uwagi na brak aktualnego badania technicznego pojazdu – tak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2018 r. (VII AGa 197/18). Powyższe orzeczenie dotyczyło sytuacji, w której osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą korzystała z samochodu na podstawie umowy leasingu. Umowę ubezpieczenia AC pojazdu zawarła firma leasingowa. Przedsiębiorca nie wywiązał się z obowiązku posiadania aktualnego przeglądu technicznego i to właśnie ta okoliczność spowodowała brak wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC.

Sukcesywnie zwiększa się liczba osób korzystających z nowych samochodów w ramach leasingu. Rozwiązanie to choć pod wieloma względami jest bardzo korzystne, może jednak spowodować, że w przypadku ubezpieczenia AC nie skorzystamy z dodatkowej ochrony, która przysługuje w przypadku zakupu samochodu. Niezależnie jednak od tego w jaki sposób nabywamy nowy pojazd musimy pamiętać, że pierwsze obowiązkowe badanie techniczne będzie miało miejsce 3 lata po pierwszej rejestracji, kolejne po 2 latach, a dopiero następne po roku. Może się zatem zdarzyć, że przeoczymy termin kolejnego przeglądu technicznego, co w przypadku leasingu może spowodować brak odszkodowania z ubezpieczenia AC.

W omawianym wyroku powód prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą korzystał z samochodu na podstawie umowy leasingu. Umowę ubezpieczenia pojazdu zawarła jednak firma leasingowa. Sąd Apelacyjny z uwagi na powyższe uznał za skuteczne zawarte w OWU wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku braku aktualnego przeglądu technicznego. Zgodnie z uzasadnieniem ww. orzeczenia bez znaczenia dla sprawy było to czy wystąpił związek przyczynowy między kolizją, a brakiem aktualnego okresowego badania technicznego samochodu.

Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę na dobrowolny charakter umowy ubezpieczenia AC, możliwość wyłączenie spod ochrony ubezpieczeniowej pewnych zdarzeń oraz fakt zawarcia umowy przez podmiot zawodowo trudniący się obrotem pojazdami. Sąd Apelacyjny uznał, że skoro to firma leasingowa zawarła umowę ubezpieczenia AC, zgodnie z którą w przypadku braku aktualnego okresowego badania technicznego pojazdu ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, to takie postanowienie jest ważne i skutecznie zablokuje wypłatę odszkodowania.

Sąd Apelacyjny zwrócił także uwagę, że obowiązek przeprowadzenia okresowego badania technicznego samochodu wynika z norm prawa, które obowiązują wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych – niezależnie od zawarcia umowy ubezpieczenia AC. Wymaganie od ubezpieczonego żeby dopełnił ww. obowiązku nie może być zatem uznane za zbyt dolegliwe, czy uciążliwe.

KOMENTARZ

Z analizy orzecznictwa z ostatnich lat wynika, że wyłączną przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC nie może być brak aktualnego przeglądu technicznego. W takiej sytuacji wymagane jest bowiem wykazanie związku między stanem technicznym pojazdu a szkodą. Powyższe dotyczy sytuacji, w której stroną umowy ubezpieczenia AC jest konsument. Wskazane wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela zostało uznane za niedozwolone i wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych pod nr 2560. Tak samo kształtuje się sytuacja, gdy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą kupi samochód stając się jego właścicielem i będzie stroną umowy ubezpieczenia AC.

Sytuacja prawna osoby, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i korzysta z samochodu w ramach leasingu będzie jednak inna. W przypadku gdy to firma leasingowa jest stroną umowy ubezpieczenia AC, nawet tak kategoryczne wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie skuteczne. Przy „nabywaniu” samochodu na podstawie umowy leasingu potrzebna jest zatem większa skrupulatność przy czytaniu OWU, tak aby wiedzieć w jakich sytuacjach nie otrzymamy odszkodowania i czy opisane wyłączenie będzie dotyczyło naszej umowy ubezpieczenia AC.

Newsy

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Ubezpieczyciel będzie miał obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego?

24.06.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie