Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Urszula Frąckowiak

Brak aktualnego przeglądu technicznego może oznaczać brak wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC

Urszula Frąckowiak

AUTOR: Urszula Frąckowiak


DATA: 25.10.2018


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC z uwagi na brak aktualnego badania technicznego pojazdu – tak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2018 r. (VII AGa 197/18). Powyższe orzeczenie dotyczyło sytuacji, w której osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą korzystała z samochodu na podstawie umowy leasingu. Umowę ubezpieczenia AC pojazdu zawarła firma leasingowa. Przedsiębiorca nie wywiązał się z obowiązku posiadania aktualnego przeglądu technicznego i to właśnie ta okoliczność spowodowała brak wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC.

Sukcesywnie zwiększa się liczba osób korzystających z nowych samochodów w ramach leasingu. Rozwiązanie to choć pod wieloma względami jest bardzo korzystne, może jednak spowodować, że w przypadku ubezpieczenia AC nie skorzystamy z dodatkowej ochrony, która przysługuje w przypadku zakupu samochodu. Niezależnie jednak od tego w jaki sposób nabywamy nowy pojazd musimy pamiętać, że pierwsze obowiązkowe badanie techniczne będzie miało miejsce 3 lata po pierwszej rejestracji, kolejne po 2 latach, a dopiero następne po roku. Może się zatem zdarzyć, że przeoczymy termin kolejnego przeglądu technicznego, co w przypadku leasingu może spowodować brak odszkodowania z ubezpieczenia AC.

W omawianym wyroku powód prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą korzystał z samochodu na podstawie umowy leasingu. Umowę ubezpieczenia pojazdu zawarła jednak firma leasingowa. Sąd Apelacyjny z uwagi na powyższe uznał za skuteczne zawarte w OWU wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku braku aktualnego przeglądu technicznego. Zgodnie z uzasadnieniem ww. orzeczenia bez znaczenia dla sprawy było to czy wystąpił związek przyczynowy między kolizją, a brakiem aktualnego okresowego badania technicznego samochodu.

Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę na dobrowolny charakter umowy ubezpieczenia AC, możliwość wyłączenie spod ochrony ubezpieczeniowej pewnych zdarzeń oraz fakt zawarcia umowy przez podmiot zawodowo trudniący się obrotem pojazdami. Sąd Apelacyjny uznał, że skoro to firma leasingowa zawarła umowę ubezpieczenia AC, zgodnie z którą w przypadku braku aktualnego okresowego badania technicznego pojazdu ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, to takie postanowienie jest ważne i skutecznie zablokuje wypłatę odszkodowania.

Sąd Apelacyjny zwrócił także uwagę, że obowiązek przeprowadzenia okresowego badania technicznego samochodu wynika z norm prawa, które obowiązują wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych – niezależnie od zawarcia umowy ubezpieczenia AC. Wymaganie od ubezpieczonego żeby dopełnił ww. obowiązku nie może być zatem uznane za zbyt dolegliwe, czy uciążliwe.

KOMENTARZ

Z analizy orzecznictwa z ostatnich lat wynika, że wyłączną przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC nie może być brak aktualnego przeglądu technicznego. W takiej sytuacji wymagane jest bowiem wykazanie związku między stanem technicznym pojazdu a szkodą. Powyższe dotyczy sytuacji, w której stroną umowy ubezpieczenia AC jest konsument. Wskazane wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela zostało uznane za niedozwolone i wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych pod nr 2560. Tak samo kształtuje się sytuacja, gdy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą kupi samochód stając się jego właścicielem i będzie stroną umowy ubezpieczenia AC.

Sytuacja prawna osoby, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i korzysta z samochodu w ramach leasingu będzie jednak inna. W przypadku gdy to firma leasingowa jest stroną umowy ubezpieczenia AC, nawet tak kategoryczne wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie skuteczne. Przy „nabywaniu” samochodu na podstawie umowy leasingu potrzebna jest zatem większa skrupulatność przy czytaniu OWU, tak aby wiedzieć w jakich sytuacjach nie otrzymamy odszkodowania i czy opisane wyłączenie będzie dotyczyło naszej umowy ubezpieczenia AC.

Newsy

Sąd Najwyższy nie chce się powtarzać

~20 godzin temu

Sąd Najwyższy po raz kolejny dał wyraz, że następcze postępowanie z pojazdem po szkodzie nie wpływa na wysokość należnego poszkodowanemu odszkodowania. Sąd ten odmówił bowiem podjęcia uchwały, która odpowiadałaby na pytanie, czy poszkodowany, pomimo tego, że sprzedał pojazd nie naprawiając go, a odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela wraz z ...
Sąd Najwyższy po raz kolejny dał wyraz, że następcze postępowanie z pojazdem po szkodzie nie wpływa na wysokość należnego poszkodowanemu odszkodowania. Sąd ten odmówił bowiem podjęcia uchwały, która odpowiadałaby na pytanie, czy poszkodowany, pomimo tego, że sprzedał pojazd nie naprawiając go, a odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela wraz z ...

Sąd Najwyższy zajmie się kwestią roszczeń w zakresie opieki nad poszkodowanym

9.05.2019

Przez lata nie budziło wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu tzw. kosztów opieki osób trzecich, pomimo tego, że poszkodowany kosztów takich nie poniósł, a opiekę sprawowali najbliżsi poszkodowanego. W ostatnim czasie ubezpieczyciele zmienili jednak front i nagminnie odmawiają wypłaty ww. odszkodowania. Dlate...
Przez lata nie budziło wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu tzw. kosztów opieki osób trzecich, pomimo tego, że poszkodowany kosztów takich nie poniósł, a opiekę sprawowali najbliżsi poszkodowanego. W ostatnim czasie ubezpieczyciele zmienili jednak front i nagminnie odmawiają wypłaty ww. odszkodowania. Dlate...

Nie zapłacimy już za kopię dokumentacji medycznej

24.04.2019

Od maja placówki medyczne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie kopii dokumentacji medycznej, której pacjent dotychczas nie otrzymał. Jeżeli natomiast pacjent wystąpi o ponownie udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, wtedy naliczona zostanie już opłata.
Od maja placówki medyczne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie kopii dokumentacji medycznej, której pacjent dotychczas nie otrzymał. Jeżeli natomiast pacjent wystąpi o ponownie udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, wtedy naliczona zostanie już opłata.

Kary za brak OC takie same dla wszystkich

23.04.2019

Karę za brak OC w wysokości przewidzianej przepisami zapłaci każdy, kto takiego ubezpieczenia nie posiada, bez względu na to czy jest to emeryt poruszający się 20-letnim samochodem, czy też początkujący kierowca poruszający się samochodem z 200-konnym silnikiem. Tak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację, uznając że wysokość ka...
Karę za brak OC w wysokości przewidzianej przepisami zapłaci każdy, kto takiego ubezpieczenia nie posiada, bez względu na to czy jest to emeryt poruszający się 20-letnim samochodem, czy też początkujący kierowca poruszający się samochodem z 200-konnym silnikiem. Tak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację, uznając że wysokość ka...

Hulajnogi zalewają miasta, a regulacji nadal brak

10.04.2019

Pomimo coraz to większej liczby użytkowników elektrycznych hulajnóg, nie ma na chwilę obecną widoków na regulację w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia dla takich pojazdów. Częściej słyszymy o wypadkach z udziałem tego rodzaju pojazdów, przez wzgląd na wzrost ich liczby. Ustawodawcy nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Pojawiają się różne pomysły,...
Pomimo coraz to większej liczby użytkowników elektrycznych hulajnóg, nie ma na chwilę obecną widoków na regulację w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia dla takich pojazdów. Częściej słyszymy o wypadkach z udziałem tego rodzaju pojazdów, przez wzgląd na wzrost ich liczby. Ustawodawcy nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Pojawiają się różne pomysły,...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie