Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Urszula Frąckowiak

Brak aktualnego przeglądu technicznego może oznaczać brak wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC

Urszula Frąckowiak

AUTOR: Urszula Frąckowiak


DATA: 25.10.2018


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC z uwagi na brak aktualnego badania technicznego pojazdu – tak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2018 r. (VII AGa 197/18). Powyższe orzeczenie dotyczyło sytuacji, w której osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą korzystała z samochodu na podstawie umowy leasingu. Umowę ubezpieczenia AC pojazdu zawarła firma leasingowa. Przedsiębiorca nie wywiązał się z obowiązku posiadania aktualnego przeglądu technicznego i to właśnie ta okoliczność spowodowała brak wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC.

Sukcesywnie zwiększa się liczba osób korzystających z nowych samochodów w ramach leasingu. Rozwiązanie to choć pod wieloma względami jest bardzo korzystne, może jednak spowodować, że w przypadku ubezpieczenia AC nie skorzystamy z dodatkowej ochrony, która przysługuje w przypadku zakupu samochodu. Niezależnie jednak od tego w jaki sposób nabywamy nowy pojazd musimy pamiętać, że pierwsze obowiązkowe badanie techniczne będzie miało miejsce 3 lata po pierwszej rejestracji, kolejne po 2 latach, a dopiero następne po roku. Może się zatem zdarzyć, że przeoczymy termin kolejnego przeglądu technicznego, co w przypadku leasingu może spowodować brak odszkodowania z ubezpieczenia AC.

W omawianym wyroku powód prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą korzystał z samochodu na podstawie umowy leasingu. Umowę ubezpieczenia pojazdu zawarła jednak firma leasingowa. Sąd Apelacyjny z uwagi na powyższe uznał za skuteczne zawarte w OWU wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku braku aktualnego przeglądu technicznego. Zgodnie z uzasadnieniem ww. orzeczenia bez znaczenia dla sprawy było to czy wystąpił związek przyczynowy między kolizją, a brakiem aktualnego okresowego badania technicznego samochodu.

Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę na dobrowolny charakter umowy ubezpieczenia AC, możliwość wyłączenie spod ochrony ubezpieczeniowej pewnych zdarzeń oraz fakt zawarcia umowy przez podmiot zawodowo trudniący się obrotem pojazdami. Sąd Apelacyjny uznał, że skoro to firma leasingowa zawarła umowę ubezpieczenia AC, zgodnie z którą w przypadku braku aktualnego okresowego badania technicznego pojazdu ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, to takie postanowienie jest ważne i skutecznie zablokuje wypłatę odszkodowania.

Sąd Apelacyjny zwrócił także uwagę, że obowiązek przeprowadzenia okresowego badania technicznego samochodu wynika z norm prawa, które obowiązują wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych – niezależnie od zawarcia umowy ubezpieczenia AC. Wymaganie od ubezpieczonego żeby dopełnił ww. obowiązku nie może być zatem uznane za zbyt dolegliwe, czy uciążliwe.

KOMENTARZ

Z analizy orzecznictwa z ostatnich lat wynika, że wyłączną przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC nie może być brak aktualnego przeglądu technicznego. W takiej sytuacji wymagane jest bowiem wykazanie związku między stanem technicznym pojazdu a szkodą. Powyższe dotyczy sytuacji, w której stroną umowy ubezpieczenia AC jest konsument. Wskazane wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela zostało uznane za niedozwolone i wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych pod nr 2560. Tak samo kształtuje się sytuacja, gdy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą kupi samochód stając się jego właścicielem i będzie stroną umowy ubezpieczenia AC.

Sytuacja prawna osoby, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i korzysta z samochodu w ramach leasingu będzie jednak inna. W przypadku gdy to firma leasingowa jest stroną umowy ubezpieczenia AC, nawet tak kategoryczne wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie skuteczne. Przy „nabywaniu” samochodu na podstawie umowy leasingu potrzebna jest zatem większa skrupulatność przy czytaniu OWU, tak aby wiedzieć w jakich sytuacjach nie otrzymamy odszkodowania i czy opisane wyłączenie będzie dotyczyło naszej umowy ubezpieczenia AC.

Newsy

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Sąd Najwyższy ponownie potwierdza, że ubezpieczyciel powinien zwrócić poszkodowanemu lub nabywcy wierzytelności koszty e...

3.09.2019

Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...
Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...

28.08. dzień walki z zanieczyszczeniami powietrza – będą kontrole

28.08.2019

W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  
W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  

Pomagając można przyczynić się do powstania szkody

22.08.2019

Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...
Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie