Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Amortyzacja części- jeden ze sposobów zaniżania odszkodowania przez ubezpieczycieli

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 28.06.2017


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Byłeś uczestnikiem kolizji drogowej, następnie zgłosiłeś szkodę i ubezpieczyciel wypłacił Ci odszkodowanie, które nie wystarcza na naprawę? Sprawdź kosztorys -ubezpieczyciel mógł bezzasadnie zastosować amortyzację na części. Z pośród wielu sposobów na wypłatę niższego odszkodowania, zjawisko to jest bardzo często praktykowane przez ubezpieczycieli.

Czym jest amortyzacja części?

Amortyzacja części polega na odjęciu od zastosowanej części do naprawy jej procentowego zużycia. Najprościej mówiąc, cena części ulegnie obniżce o stopień procentowy jej zużycia.
W drugiej kolejności należy zbadać, kiedy jest zasadne jej stosowanie. Tutaj, różnicę pojawiają się w zależności od polisy, z której szkoda jest likwidowana.

 

Likwidacja szkody z OC sprawcy

Ubezpieczyciele przy ustalaniu wysokości kosztów naprawy przy likwidacji szkody z OC sprawy, często stosują potrącenia amortyzacyjne, choć nie mają do tego uzasadnionych podstaw.

Wynika to choćby z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. (w sprawie sygn. akt III CZP 80/11) o następującej treści:
„Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.”
Uchwała została podjęta w odpowiedzi na zagadnienie prawne Rzecznika Ubezpieczonych i jednocześnie potwierdza, iż poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, może żądać w przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych.

Powyższe zasady dotyczące stosowania potrąceń amortyzacyjnych, znalazły również potwierdzenie w Wytycznych KNF w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, przyjętych w dniu 16 grudnia 2014 r.

Wyjątkiem od wskazanych reguł jest okoliczność, że zastosowanie nowych części prowadziłoby do wzrostu wartości pojazdu, przy czym ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa na ubezpieczycielu. Wykazanie ww. faktu będzie z kolei niezwykle trudne, choćby z uwagi na zasady doświadczenia życiowego i obserwacje rynku sprzedaży aut, które pozwalają przyjąć tezę, iż  pojazd uszkodzony w wyniku kolizji, nawet po naprawie w oparciu o nowe części, traci na wartości.

Nadto, poszkodowany chcąc przywrócić stan poprzedni uszkodzonego w wypadku pojazdu, nie ma możliwości zakupu używanych części o tożsamym stopniu zużycia, jak części które uległy uszkodzeniu. Nie ma również możliwości żądania, aby warsztat naprawczy wykonujący naprawę w miejsce uszkodzonych w czasie wypadku części pojazdu, wmontował stare części już częściowo zużyte oraz udzielił gwarancji, iż wykonana naprawa przy użyciu części używanych zapewni prawidłową eksploatację i bezpieczeństwo w użytkowaniu pojazdu.

 

Likwidacja szkody z AC

W tej sytuacji, na wysokość  i zasadność stosowanych potrąceń, zasadniczy wpływ mają  postanowienia  umowy AC i stanowiącej jej integralną część Ogólne Warunki Ubezpieczeń. Jeżeli w warunkach umowy znajdą się zapisy o potrąceniach amortyzacyjnych, to ubezpieczyciel może je stosować.
Wysokość zastosowanych potrąceń dla różnych ubezpieczycieli jest odmienna i zależna od  wieku pojazdu. Dla przykładu w PZU wartość potrąceń kształtuje się następująco:

– pojazd do 3 lat – 30%
– powyżej 3 do 5 lat – 45%
– powyżej 5 lat do 8 lat – 55%
– powyżej 8 lat – 60%

W tym przypadku łatwo zauważyć, że  skoro każda nowa część ulegnie obniżce o wskazany procent ceny, do naprawy będzie trzeba sporo dopłacić. Wyjściem z tej sytuacji jest wykup polisy AC ze zniesieniem amortyzacji, co wiąże się niestety z koniecznością zapłaty wyższej składki.
Jeżeli już wiesz, że ubezpieczyciel zaniżył należne Ci odszkodowanie stosując bezzasadnie amortyzację na części, odwołaj się od decyzji. Ewentualnie możesz wystąpić na drogę sądową, z pomocą fachowego pełnomocnika.

Newsy

Bez dowodu rejestracyjnego i dokumentu ubezpieczenia na polskich drogach

14.05.2018

Przyjęte 9 maja przepisy przewidują, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego (DR/PC) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.), jeśli poruszają się po terytorium ...
Przyjęte 9 maja przepisy przewidują, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego (DR/PC) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.), jeśli poruszają się po terytorium ...

Obowiązkowe badania dla seniorów – czy będą obowiązywać w Polsce?

18.04.2018

Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich tak i w Polsce już wkrótce możliwa będzie sytuacja, w której zostaną wprowadzone obowiązkowe badania dla kierowców powyżej 60. roku życia. Cel to poprawa bezpieczeństwa na drogach. ...
Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich tak i w Polsce już wkrótce możliwa będzie sytuacja, w której zostaną wprowadzone obowiązkowe badania dla kierowców powyżej 60. roku życia. Cel to poprawa bezpieczeństwa na drogach. ...

Potwierdzenie zakupu OC już niepotrzebne?

9.04.2018

Ministerstwo Cyfryzacji ma już gotowy projekt zmian w przepisach, w wyniku których kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą poświadczenia zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Te ustalenia potwierdził minister Marek Zagórski, który dodatkowo zdradził, że projekt został już zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z ni...
Ministerstwo Cyfryzacji ma już gotowy projekt zmian w przepisach, w wyniku których kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą poświadczenia zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Te ustalenia potwierdził minister Marek Zagórski, który dodatkowo zdradził, że projekt został już zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z ni...

Stawki za holowanie niezgodne z prawem

14.03.2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że uchwała Rady Warszawy o wysokości opłat za odholowanie aut, obowiązujących w 2016 roku, jest nieważna. Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że stawka opłat powinna być dostosowana do faktycznych kosztów usuwania pojazdów, obowiązujących na terenie konkretnego powiatu. Tymczasem Rada Warszawy za...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że uchwała Rady Warszawy o wysokości opłat za odholowanie aut, obowiązujących w 2016 roku, jest nieważna. Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że stawka opłat powinna być dostosowana do faktycznych kosztów usuwania pojazdów, obowiązujących na terenie konkretnego powiatu. Tymczasem Rada Warszawy za...

Wjazd na rondo bez kierunkowskazu

12.03.2018

Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że rondo należy traktować jak zwykłe skrzyżowanie i nie ma sensu włączanie lewego kierunkowskazu w momencie, gdy wjeżdżamy na rondo, by skręcić w lewo. Sygnalizujemy dopiero chęć zjazdu ze skrzyżowania. Identycznej interpretacji znaku „ruch okrężny” dokonały już tr...
Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że rondo należy traktować jak zwykłe skrzyżowanie i nie ma sensu włączanie lewego kierunkowskazu w momencie, gdy wjeżdżamy na rondo, by skręcić w lewo. Sygnalizujemy dopiero chęć zjazdu ze skrzyżowania. Identycznej interpretacji znaku „ruch okrężny” dokonały już tr...

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

OC przypisane do kierowcy?

Unijny sąd ograniczy prawo do odszkodowań z OC PPM?

Odszkodowanie za przestój uszkodzonego pojazdu