Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

5 rzeczy, o które warto rozszerzyć umowę AC

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 10.10.2016


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Zawierając umowę ubezpieczenia AC najczęściej kierujemy się ceną – chcemy, żeby było jak najtaniej, ale jednocześnie w razie uszkodzenia lub kradzieży pojazdu chcemy otrzymać pełne odszkodowanie. Niestety najtańszy wariant umowy ubezpieczenia nie zawsze wystarczająco chroni nasze interesy. Jakie klauzule warto dokupić do ubezpieczenia AC? Co może dać wyższa składka?

1. Ochrona zniżek

Klauzulą dodatkową, którą z pewnością doceni każdy kierowca, jest tzw. ochrona zniżek. Dzięki jej wykupieniu w przypadku pierwszej szkody nie stracimy zniżek u dotychczasowego ubezpieczyciela. Dopiero druga (i każda kolejna) szkoda likwidowana z polisy spowoduje, że koszt ubezpieczenia wzrośnie. Warto pamiętać, że klauzula działa tylko w razie przedłużenia umowy AC w tym samym towarzystwie – jeśli zmienimy ubezpieczyciela, wyższa szkodowość spowoduje wzrost składki.

Przykład:
Ubezpieczyliśmy pojazd na kwotę 10.000 zł, płacąc składkę w wysokości 900 zł. Podczas niefortunnego manewru uderzamy w płot, powodując szkodę na kwotę 2.000 zł. Zgłaszamy szkodę z ubezpieczenia AC i otrzymujemy odszkodowanie. W kolejnym roku chcemy przedłużyć umowę i okazuje się, że mimo starszego wieku auta, z powodu szkody składka wzrosła nam do 950 zł. Jeśli jednak wykupimy ochronę zniżek, składka będzie wynosić tyle, jakby szkody nigdy nie było, czyli np. 800 zł.

2. Stała (odnawialna) suma ubezpieczenia

Kolejną przydatną klauzulą dodatkową jest tzw. odnawialna suma ubezpieczenia. Polega ona na tym, że w razie powstania kilku szkód w danym okresie, globalna suma ubezpieczenia wskazana w polisie nie ulegnie zmniejszeniu. Po każdej szkodzie ubezpieczenie będzie się odnawiać do pierwotnego poziomu. Ubezpieczony nie będzie przy tym musiał dopłacać składek tak, żeby wyrównać ubytek.

Przykład:
Mamy pojazd ubezpieczony na kwotę 30.000 zł, powodujemy w nim szkodę w wysokości 10.000 zł. Po otrzymaniu odszkodowania z ubezpieczenia AC i naprawieniu pojazdu, zostaje on nam skradziony. Jeśli nie wykupimy klauzuli stałej sumy ubezpieczenia, z tytułu kradzieży otrzymamy co najwyżej 20.000 zł, ponieważ 10.000 zł zostało już wcześniej skonsumowane w związku z inną szkodą.

3. Stała wartość pojazdu

Klauzulą podobną do poprzedniej, ale dotyczącą nieco innej sytuacji, jest tzw. stała wartość pojazdu. Przynosi ona korzyść w przypadku szkód kradzieżowych i szkód całkowitych. Jeśli wykupimy ten wariant, ubezpieczyciel powinien ustalić wartość pojazdu przed kradzieżą (wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym) według kwoty wskazanej w polisie, a nie według ceny na dzień szkody. Ma to znaczenie zwłaszcza, jeśli do szkody całkowitej lub kradzieży dochodzi pod koniec okresu ubezpieczenia.

Przykład:
Pojazd ubezpieczony na kwotę 65.000 zł zostaje skradziony w 11. miesiącu trwania umowy. Jeśli nie wykupiono stałej sumy ubezpieczenia, ubezpieczyciel wylicza jego wartość na dzień szkody i wypłaca odszkodowanie w wysokości 58.000 zł, wskazując, że o tyle obniżyła się rynkowa wartość pojazdu. Gdy klauzula została wykupiona, otrzymujemy pełne 65.000 zł.

4. Ubezpieczenie bagażu

Osoby często podróżujące, które przewożą w pojeździe np. sprzęt elektroniczny, drogie narzędzia, sprzęt sportowy (rower, narty), powinny zainteresować się klauzulą ubezpieczenia bagażu. Dzięki niej w razie wyrządzenia szkody w przedmiotach przewożonych wewnątrz pojazdu oraz w bagażniku zewnętrznym, otrzymają dodatkowe odszkodowanie. Podstawowy wariant umowy AC nie obejmuje takich szkód, ale pokrywa wyłącznie szkodę w pojeździe. Warto o tym pamiętać – zwłaszcza, jeśli nie wykupiliśmy dla sprzętu osobnego ubezpieczenia.

Przykład:
Podczas wyjazdu na ferie zimowe kierowca traci panowanie nad pojazdem i wjeżdża do rowu. Uszkodzeniu ulega przód pojazdu i narty przewożone w bagażniku na dachu. Jeśli kierowca nie wykupił ubezpieczenia bagażu, otrzyma tylko zwrot kosztów naprawy samochodu. Jeśli kupił to ubezpieczenie, odszkodowanie obejmie także wartość nart.

5. Zniesienie udziału własnego / franszyzy integralnej

Wiele ubezpieczeń AC w podstawowym wariancie przewiduje tzw. udział własny ubezpieczonego. Jest to wyrażona procentowo lub kwotowo wartość pomniejszająca odszkodowanie, stanowiąca ryzyko własne ubezpieczonego. Można też spotkać tzw. franszyzę integralną, czyli wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za drobne szkody, nieprzekraczające pewnego minimum (np. 1% sumy ubezpieczenia lub kwoty 500 zł). Zniesienie udziału własnego i franszyzy integralnej zapewnia nam wypłatę odszkodowania w pełnej wysokości. Jest też gwarancją pokrycia drobnych szkód, które normalnie zostałyby skonsumowane udziałem własnym.

Przykład:
Cofając pojazd na parkingu galerii handlowej, kierowca zahacza o słup i delikatnie zarysowuje bok. Okazuje się, że koszt naprawy szkody nie przekracza kwoty 500 zł. Zgodnie z warunkami ubezpieczenia, szkody w takiej wysokości nie są pokrywane przez ubezpieczenie autocasco, gdyż udział własny kierowcy wynosi 500 zł. Jeśli jednak kierowca wykupi klauzulę zniesienia udziału własnego, otrzyma odszkodowanie nawet, gdy wartość szkody wyniesie 200 zł.

Podsumowując, w ubezpieczeniu AC jak w każdym innym produkcie ubezpieczeniowym obowiązuje zasada – im więcej zapłacisz, tym większą ochronę otrzymasz. Czasami warto zapłacić składkę wyższą o kilka procent, by dostać odszkodowanie wyższe o kilka tysięcy złotych.

Newsy

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...